Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 7 z wszystkich 469 naborów wniosków:
w terminie od do 2020-01-27 01:10:39

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

planowany od 2020-02-27 08:00:00 do 2020-05-14 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Data opublikowania: 2020-01-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

planowany od 2020-01-30 08:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych".
Data opublikowania: 2019-12-20
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

planowany od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-373/20
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

planowany od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-372/20
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

planowany od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-03-31 12:00:00

Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-27
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

planowany od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-05-11 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

planowany od 2020-01-31 07:00:00 do 2020-04-02 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-12-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś