Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-10-10 [12:00:00] do 2018-11-09 [23:59:59]
Oś priorytetowa
13. Pomoc Techniczna
Działanie
13.1. Pomoc Techniczna

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
71 942 000,00

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2019 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty realizujące Pomoc Techniczną wskazane w SZOOP RPO WSL 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rozpoczyna się z dniem 10.10.2018 roku i trwa do 09.11.2018 roku.   

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl).  Złożony wniosek ww. formie powinien być podpisany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań”.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-10-10
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-13


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś