Przejdź do treści głównej

1 listopada 2015 r. skład taboru autobusowego w Bielsku-Białej liczył 125 pojazdów, spośród których 16 nie spełniało żadnej normy emisji spalin, a aż 2/3 całego taboru stanowiły pojazdy, które sklasyfikowano jako znacząco obniżające jakość powietrza oraz podnoszące poziom hałasu w mieście. Ponadto średni wiek taboru wynosił ponad 12 lat, a przebieg ok. 50 autobusów przekroczył 1 mln przejechanych kilometrów. Trzy lata później, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, Bielsko-Biała zyskała Inteligentny System Transportowy wsparty przez 50 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych, wskutek czego znacząco ograniczyła poziom emisji spalin przez środki transportu publicznego, a także zwiększyła komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Tytuł projektu
Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej

Nazwa beneficjenta
Miasto Bielsko-Biała

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Finanse
Wartość projektu: 82 905 472,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 59 170 418,84 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównym powodem realizacji projektu była niska atrakcyjność transportu publicznego na terenie Bielska-Białej. Przewoźnik miejski zapewniał przejazdy przestarzałymi, wysokopodłogowymi autobusami o dużym stopniu awaryjności. Ponadto tabor nie spełniał norm emisji spalin EURO lub spełniał jedynie najmniej restrykcyjne wymagania. Koniecznością stała się jego wymiana na nowoczesne autobusy:

 • niskopodłogowe,
 • dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i z małymi dziećmi,
 • przyjazne dla środowiska, tzn. spełniające aktualne wymogi UE w zakresie emisji spalin (EURO 6),
 • posiadające klimatyzację całopojazdową i monitoring.

Istniała również potrzeba zwiększenia efektywności transportu zbiorowego i indywidualnego poprzez skrócenie czasu przejazdu pojazdów – osiągnięcie tego było możliwe dzięki wdrożeniu rozwiązań w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) obejmującego swym zakresem 18 kluczowych sygnalizacji świetlnych (na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych). Głównym celem inwestycji była poprawa warunków ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego.

Zakładanym efektem projektu był również wzrost komfortu mieszkańców miasta poprzez wdrożenie informacji pasażerskiej (elektroniczne tablice na przystankach, monitory LCD w pojazdach, aplikacja mobilna, strona www) i dystrybucję danych o ruchu drogowym.

Projekt miał również na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w mieście, czego wynikiem jest wprowadzenie w autobusach monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, jak również monitoringu skrzyżowań i przystanków autobusowych oraz zapewnienie warunków umożliwiających szybkie dotarcie pomocy w sytuacjach kryzysowych.    

Co udało się zrealizować?

Na projekt złożyły się dwa komponenty:

 • taborowy – zakup nowoczesnego taboru autobusowego (realizowany przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej)
  oraz
 • rozwiązania ITS – stworzenie Inteligentnego Systemu Transportowego, umożliwiającego poprawę jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego (realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej).

Rzeczowe efekty projektu to:

 • zakup 50 niskoemisyjnych autobusów;
 • 18 zmodernizowanych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych;
 • utworzenie Centrum Zarządzania Ruchem, z którego możliwe jest monitorowanie, sterowanie i zarządzanie ruchem;
 • 22 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych;
 • system informacji dla kierowców i pasażerów (portale internetowe, aplikacja mobilna);
 • wyposażenie posiadanego taboru autobusowego w autokomputery, wyświetlacze, GPS-y i inne niezbędne wyposażenie konieczne do współpracy z nowym, inteligentnym systemem;
 • uruchomienie 3 portali internetowych: its.bielsko.pl, rozkłady.bielsko.pl oraz mzd.bielsko.pl.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Wszyscy użytkownicy dróg miejskich – zarówno kierowcy transportu zbiorowego, jaki i indywidualnego, a także piesi.

Policja, straż miejska, Miejski Zakład Komunikacyjny oraz Miejski Zarząd Dróg skorzysta na możliwości monitorowania zagrożeń i bezpieczeństwa na drogach oraz w komunikacji miejskiej.

Wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej – wymiana taboru na niskoemisyjny oraz poprawa płynności ruchu wpłynie na niższy poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki czemu poprawi się stan środowiska naturalnego, a także jakość zdrowia i życia mieszkańców miasta.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • skrócenie czasu przejazdu autobusów komunikacji miejskiej i transportu indywidualnego;
 • zwiększenie przepustowości układu drogowego objętego projektem;
 • zwiększenie płynności i bezpieczeństwa przejazdów, dzięki możliwości szybkiej reakcji operatorów i dyspozytorów, także w przypadkach sytuacji awaryjnych;
 • unowocześnienie miejskiego taboru autobusowego;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego;
 • podniesienie jakości lokalnej i regionalnej obsługi transportowej;
 • poprawa wydajności i niezawodności systemu transportowego miasta;
 • poprawa komfortu podróżowania pasażerów i warunków ruchu kierowców oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej w zakresie efektywności przejazdów i ekonomiki jej utrzymania.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś