Przejdź do treści głównej

Zostań Obywatelem.IT – rozpoczyna się nabór do projektu rozwoju kompetencji cyfrowych


2018-03-30 08:44

Instytut Pracy i Edukacji zaprasza gminy województwa śląskiego i opolskiego do udziału w projekcie grantowym:

OBYWATEL.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych

Cel projektu:

Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle unijnej średniej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

Odsetek osób w wieku między 25 a 74 r.ż., posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, jest w Polsce niższy od europejskiej średniej, a w przypadku grupy 45-64 l. niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych. W 2016 r. 44% obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy 56% nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE.

Projekt OBYWATEL.IT zakłada, że każdy uczestnik szkoleń uzyska przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe.

Kto może wziać udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział gminy województwa śląskiego i opolskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Gminy, które dostaną się do programu, przeszkolą 10 000 mieszkańców powyżej 25 roku życia.

Na co można otrzymać grant?

Otrzymane fundusze posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych.

Każde szkolenie odbędzie się w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez operatora na podstawie materiałów i prezentacji w następujących obszarach:

 1. Tworzę własną stronę internetową (blog) – w tym m.in. umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania;
 2. Rolnik w sieci – w tym m.in. sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje RSO), geoportal (geoportal.gov.pl).
 3. Rodzic w Internecie – w tym m.in. tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez sprawdzone sieci WiFi, bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w Internecie.
 4. Mój biznes w sieci – w tym m.in. załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych z wysłaniem pisma/informacji/sprawozdania do urzędu, odbiorem odpowiedzi z urzędu (z uwzględnieniem wykorzystania wsparcia dostępnego w ramach Centrum Pomocy w serwisu biznes.gov.pl).
 5. Moje finanse i transakcje w sieci – w tym m.in. wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej, wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta (np. ems.ms.gov.pl, mojepanstwo.pl).
 6. Kultura w sieci – w tym m.in. wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea, biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.
 7. Działam w sieciach społecznościowych – w tym m.in. korzystanie z serwisów społecznościowych, prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in, promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych

Grantobiorcy będą mogli podzielić otrzymane środki w następujący sposób (dokładne proporcje poszczególnych kategorii zaproponuje grantobiorca):

 • wydatki na promocję – 20% kwoty grantu,
 • wydatki na sprzęt – 40% kwoty grantu,
 • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – 20% kwoty grantu,
 • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – 40% kwoty grantu,
 • wydatki na administrację/zarządzanie – 20% kwoty grantu.

Wysokość grantu

Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości między 15 000 – 150 000 zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu. Operator nie będzie wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego.

Kiedy można złożyć wniosek o grant?

Nabór wniosków potrwa od 2 kwietnia do 18 maja 2018 r.

Formularz wniosku o grant zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu oraz w generatorze wniosków do 1 kwietnia 2018 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku.

W załącznikach poniżej zamieszczamy dokumentację projektową.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej OBYWATEL.IT

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś