Przejdź do treści głównej

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej


2016-12-21 14:30

Informujemy, że z powodu złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs, na podstawie pkt 6 ppkt 1 Regulaminu konkursów dedykowanych dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłużona została ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursów nr  RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16.

W związku z powyższym, określony w ogłoszeniach o naborze termin rozstrzygnięcia konkursów – grudzień 2016 r. - ulega zmianie na styczeń 2017 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś