Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs


2020-08-21 09:35

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Zmiana

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2020 r. – został przesunięty na październik 2020 r.

Uzasadnienie

Przyczyną przesunięcia terminu jest Pandemia COVID-19, która spowodowała:

  1. Konieczność wydłużania terminów dla oceniających na złożenia kart oceny projektów (m.in. ze względu na korzystanie z opieki nad dzieckiem), a także rezygnację części członków komisji z udziału w ocenie.

  2. Wprowadzenie rozwiązania, które umożliwia wydłużenie terminu prowadzenia negocjacji, jeżeli Wnioskodawca nie będzie miał możliwości dochowania wskazanego terminu ze względu na sytuację epidemiologiczną. W opisanej sytuacji IOK dopuszcza możliwość złożenia formularza negocjacyjnego oraz skorygowanego WND w termie późniejszym. Beneficjenci, których bezpośrednio dotknęła trudna sytuacja pisemnie występowali (oraz nadal występują) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie formularza negocjacyjnego oraz skorygowanego wniosku o dofinansowanie, na co Instytucja Organizująca Konkurs wyraża zgodę.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś