Przejdź do treści głównej

Zmiana terminów rozstrzygnięć konkursów z działania 9.1. Aktywna integracja i działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


2019-05-31 10:12

Ze względu na złożony proces oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przesunęliśmy terminy rozstrzygnięć następujących naborów:

  • RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18 z poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregionu Centralnego,
  • RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 z poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego,
  • RPSL.09.01.04-IZ.01-24-275/18 z poddziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Terminy rozstrzygnięć konkursów z działania 9.1 Aktywna integracja, zostały przesunięte z maja 2019 r. na czerwiec 2019 r.

  • RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18 z poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu z działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, został przesunięty z maja 2019 r. na lipiec 2019 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś