Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Do 2019 r. powiat pszczyński był całkowicie pozbawiony dworców autobusowych. Tym samym w Pszczynie nie było miejsca na obsługę pasażerów – brakowało kas biletowych, placu manewrowego i parkingu dla autobusów. Wszystko zmieniło się za sprawą projektu zrealizowanego dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Powiat zyskał nowoczesne centrum przesiadkowe, które ułatwia podróżowanie różnymi środkami transportu publicznego i indywidualnego. Na dodatek cały budynek jest zasilany przy pomocy odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne i zmniejsza udział sektora transportu publicznego w emisji zanieczyszczeń powietrza.

Tytuł projektu
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Nazwa beneficjenta
Powiat Pszczyński

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 44 662 469,85 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 36 765 232,10 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Potrzeba wybudowania centrum przesiadkowego wynikała z braku miejsca integrującego różne środki transportu – kolei, autobusów, rowerów i samochodów – na terenie powiatu pszczyńskiego. Brakowało kas biletowych oraz pomieszczeń socjalnych dla pasażerów i kierowców, brakowało placu manewrowego oraz parkingu. Centrum powstało z potrzeby lokalnej społeczności, a jego powstanie przyczyni się do wzrostu korzystania z transportu publicznego zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

Co udało się zrealizować?

Wybudowano piękne, nowoczesne centrum przesiadkowe integrujące wszystkie środki transportu. Przebudowano układ drogowy, powstały parkingi dla samochodów osobowych oraz parkingi typu bike & ride. Na terenie centrum znajduje się 6 peronów dla autobusów. Centrum wyposażone zostało w zintegrowany system paneli fotowoltaicznych zasilający budynek, elektroniczne rozkłady jazdy oraz tablice informacyjne i „infoboxy”.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy i turyści.

Jakie są główne korzyści projektu?

  • wzrósł komfort życia i podróżowania mieszkańców powiatu oraz turystów;
  • powstanie centrum przesiadkowego zintegrowało różne środki transportu publicznego;
  • wzrósł komfort oczekiwania na autobus lub pociąg;
  • pozytywny wpływ na stan środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza;
  • powstanie centrum przesiadkowego ułatwiło dostęp do transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami;
  • wzrósł poziom bezpieczeństwa.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś