Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego w Sosnowcu


Sosnowieckie Centrum Usług Społecznych jest wspaniałym przykładem tego, jak dzięki funduszowemu wsparciu miasta naszego regionu rewitalizują nieużytki i adaptują się do bieżacych potrzeb. W mieście brakowało stacjonarnej placówki, która zapewniłaby krótkoterminową opiekę dla osób nieuleczalnie chorych i niesamodzielnych do tego właśnie celu zaadaptowano, przeznaczony do likwidacji, budynek starej szkoły górniczej.

Tytuł projektu
Utworzenie centrum usług społecznych pn. „Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego"

Nazwa beneficjenta
Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Finanse
Wartość projektu: 8 823 735,52 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 746 846,38 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

20-letnie doświadczenie w domowej opiece hospicyjnej pozwoliło rozeznać potrzeby społeczne dotyczące opieki nad osobami zarówno nieuleczalnie chorymi ale również nad osobami niesamodzielnymi z innych przyczyn, takich jak starość czy choroby długoterminowe. W mieście Sosnowcu nie było placówki stacjonarnej dla osób nieuleczalnie chorych, a opieka domowa nie zawsze jest wystarczająca. Brakuje również placówek świadczących opiekę krótkoterminową wyręczającą, która byłaby pomostem pomiędzy szpitalem a docelowym miejscem pobytu osób niesamodzielnych i jednocześnie takich, którymi nie ma się kto zaopiekować. Pomimo istnienia w mieście kilku dziennych ośrodków dla osób starszych nie było placówki, która przyjmowałaby osoby starsze i jednocześnie niesamodzielne, które wymagają większej opieki zarówno opiekuńczej jak i rehabilitacyjnej i psychologicznej.

Rozpoznanie tych potrzeb było głównym czynnikiem tego, że już w roku 2009 podjęto decyzję o budowie ośrodka stacjonarnego. Rozpoczęto zbiórki publiczne na ten cel, a w roku 2014 rozeznaliśmy możliwości współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu RPO WSL 2014-2020. Możliwość pozyskania dotacji w zdecydowany sposób przyśpieszyła realizację naszych planów inwestycyjnych.

Co udało się zrealizować?

Budynek szkoły górniczej przeznaczonej do likwidacji wraz z dużą działką zostały przekazane stowarzyszeniu przez Gminę Sosnowiec za 1% wartości. W ramach projektu, udało się adaptować i rozbudować starą bryłę szkoły. Powstał kompleksowy ośrodek - Centrum Usług Społecznych. W części adaptowanej do dyspozycji społeczeństwa jest Dzienny Ośrodek Pobytu, ośrodek wsparcia psychologicznego, ośrodek opieki środowiskowej oraz rehabilitacja. Powstał również punkt informacji gdzie i jaką pomoc opiekuńczą mogą uzyskać rodziny. W części rozbudowanej powstał ośrodek stacjonarny z 10 salami 2-3 osobowymi dla podopiecznych, wyposażonych w węzły sanitarne, duży hol integracyjny, gdzie chorzy mogą spożywać posiłki, spotykać się z rodzinami i poczuć się jak w domu.  Ośrodek posiada również salę wolontariatu oraz salę szkoleniową. Udało się również wyremontować przyległe do ośrodka mieszkanie, by nadać mu funkcję mieszkania wspomaganego. Ośrodek posiada własną kuchnię.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Ośrodek będzie pełnił szeroko pojęte funkcje opiekuńcze.

Z Dziennego Ośrodka Pobytu mogą skorzystać osoby niesamodzielne z powodu starości, niepełnosprawności, które potrzebują wsparcia opiekuńczego z powodu braku rodziny lub czasowej nieobecności ich rodziny. Jednocześnie może skorzystać 15 osób. Jest to opieka wyręczająca , krótkoterminowa do 3-4 miesięcy.

Ze wsparcia psychologicznego mogą skorzystać opiekunowie osób nieuleczalnie chorych, niesamodzielnych oraz sami podopieczni ośrodka. Z pomocy tej mogą skorzystać również osoby, które dopiero co dowiedziały się o swojej chorobie lub chorobie swoich najbliższych. Prowadzone również będzie wsparcie dla osób w żałobie. Jeżeli będzie taka potrzeba, udzielimy pomocy psychologicznej również osobom, które jej wymagają z innych niż w/w przyczyn.

Z rehabilitacji będą mogły skorzystać osoby, które z różnych przyczyn jej potrzebują.

Z ośrodka stacjonarnego będą mogły skorzystać osoby nieuleczalnie chore, które ze względu na postęp choroby wymagają opieki całodobowej i opieka domowa jest już niewystarczająca. Opieką wyręczającą, krótkoterminową obejmiemy również osoby, którymi po wyjściu ze szpitala nie ma się kto zaopiekować, w okresie kiedy MOPS będzie szukał dla nich miejsca docelowego.

Z opieki wyręczającej krótkoterminowej będą mogli skorzystać opiekunowie, którzy z różnych przyczyn , w krótkim okresie czasu nie mogą zająć się swoimi bliskimi. Z ośrodka stacjonarnego jednocześnie może skorzystać 16 podopiecznych.

W ośrodku funkcjonuje również opieka środowiskowa, w ramach której opiekunki świadczą opiekę w domu chorego. Jednocześnie może skorzystać z tej opieki 15 osób.

W mieszkaniu wspomaganym może znaleźć pomoc jednocześnie 3 osoby. Mogą z niego skorzystać osoby, które mają problemy lokalowe, czekają na pomoc z MOPS-u i jednocześnie są niesamodzielne, chore.

Jakie są główne korzyści projektu?

Głównymi korzyściami projektu jest zwiększenie dostępności w naszym mieście do usług opiekuńczych , których i tak nadal jest za mało co do potrzeb. Osoby nieuleczalnie chore, które musiały czekać w kolejkach na przyjęcie do ośrodków w innych miastach mogą skorzystać z naszego ośrodka. Opiekunowie osób niesamodzielnych mają szeroki wachlarz usług opiekuńczych do wyboru. Sami mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ze wsparcia doradczego i ze szkoleń na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Podopieczni mogą skorzystać z kompleksowej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej, terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś