Przejdź do treści głównej

Wysokiej jakości opieka nad matką i dzieckiem w gliwickim Szpitalu Wielospecjalistycznym


Blok porodowy Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach był wyposażony w 4 stanowiska porodowe (3 łóżka i 1 fotel) oraz wysłużony sprzęt, przez co porody były dłuższe i nie dość komfortowe. Ze względu na rosnącą liczbę porodów oraz fakt, że szpital jest jedynym ośrodkiem w mieście z II stopniem referencyjności w pionie położniczo-ginekologicznym i neonatologicznym, tzn. prowadzi ciąże zagrożone, przenoszone i wysokiego ryzyka oraz pacjentki z chorobami współistniejącymi, konieczna była poprawa dostępności do świadczeń szpitala oraz podniesienie jakości jego usług.

Tytuł projektu
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach

Nazwa beneficjenta
Szpital Wielospecjalistyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 2 181 617,92 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 854 375,23 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Blok porodowy w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach funkcjonował w niezmienionym układzie od wielu lat. Ze względu na rosnącą konkurencję na rynku usług zdrowotnych, konieczność stałego podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych oraz rosnące oczekiwania i wymagania pacjentek, podjęto decyzję o przebudowie i unowocześnieniu tego oddziału. 

Realizacja projektu miała na celu stworzenie jak najlepszych warunków pobytu, pełnego komfortu i przyjaznej atmosfery, aby miejsce, w którym przychodzi na świat nowe życie, spełniało wszelkie wymogi nowoczesnego i bezpiecznego bloku porodowego.

Co udało się zrealizować?

Po przebudowie i modernizacji bloku porodowego wydzielone zostały jednoosobowe sale porodowe, w tym jedna przystosowana dla pacjentek z niepełnosprawnościami, każda z dostępem do łazienki i zainstalowaną klimatyzacją. Ponadto dwie sale porodowe zostały doposażone w specjalistyczne wanny do porodu.

Jednocześnie w trosce o jakość udzielanych świadczeń medycznych, z uwagi na bezpieczeństwo i konieczność zabezpieczenia świadczonych usług na jak najwyższym poziomie, doposażono blok porodowy w sprzęt medyczny:

  • inkubator zamknięty,
  • stanowisko resuscytacyjno-pielęgnacyjne,
  • aparat USG,
  • 3 łóżka porodowe.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów projektu skorzystają pacjentki i ich rodziny, nie tylko z terenu miasta i powiatu gliwickiego, ale także z innych miejscowości. Szpital będąc ośrodkiem z II stopniem referencyjności w pionie położniczo-ginekologicznym i neonatologicznym prowadzi ciąże zagrożone, przenoszone i wysokiego ryzyka oraz prowadzi pacjentki z chorobami współistniejącymi.

Jakie są główne korzyści projektu?

Stworzono nowoczesny blok porodowy z wydzieleniem jednoosobowych sal porodowych, każda z dostępem do łazienki, z możliwością porodu w wannie, porodów rodzinnych w pełni komfortowych warunkach, z klimatyzacją. Doposażenie bloku porodowego w specjalistyczny sprzęt medyczny zapewni realizację świadczeń na wysokim poziomie oraz zminimalizuje ryzyko powikłań.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś