Przejdź do treści głównej

Zmiany w regulaminach i wyniki konkursów z działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


2018-09-27 11:28

25 września 2018 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursach nr:

  • RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18 z poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Subregionu Centralnego;
  • RPSL.11.01.02-IZ.01-24-234/18 z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego;
  • RPSL.11.01.02-IZ.01-24-235/18 z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego;
  • RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego;

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 9 projektów z Subregionu Centralnego, 2 z Południowego, 1 z Północnego i 5 z Zachodniego. Łącznie wybraliśmy 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 8 mln zł.


Jednocześnie informujemy, że wprowadziliśmy istotne zmiany w regulaminach każdego z wyżej wymienionych konkursów. Zaktualizowaliśmy:

  • wzory umów o dofinansowanie,
  • wzory umów o dofinansowanie ryczałtowe,
  • wzory umów UPP (upoważnienie do powierzenia danych osobowych).

Nowe wzory umów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniami poszczególnych naborów.

Listy projektów wybranych do dofinansowania, a także imienne listy członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniach konkursów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś