Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs


2021-02-23 14:57

17 lutego 2021 r. zatwierdziliśmy wyniki ponownej oceny formalno-merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.08.03.02-24-02F6/19-001 w ramach wznowionych prac Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-311/19 (Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022).

Ocena odbyła się w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 września 2020 r. uwzględniającym skargę kasacyjną Wnioskodawcy.

W wyniku ponownej oceny projekt nr WND-RPSL.08.03.02-24-02F6/19-001 otrzymał ocenę negatywną i „0” pkt.

Lista ocenionych projektów w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-311/19, zatwierdzona przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2753/84/VI/2019 z dnia 28.11.2019 r., nie ulega zmianie.
W załączeniu lista członków Komisji oceny projektów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś