Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Południowego


2019-04-24 14:02

24 kwietnia 2019 r. wybraliśmy do dofinansowania trzy projekt w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18 z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Południowego.

Dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 7 mln zł otrzymają projekty:

  • Utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Istebnej,
  • Przebudowy, remontu i adaptacji zdegradowanego budynku po byłej plebanii przy Parafii Św. Bartłomieja w Lipowej na Centrum Usług Społecznościowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i zakupem niezbędnego wyposażenia,
  • Rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś