Przejdź do treści głównej

Wyjść poza schemat, nowe spojrzenie na usługi społeczne


2016-09-21 15:01

Jak ma wyglądać przejście od opieki instytucjonalnej do wsparcia świadczonego na poziomie lokalnej społeczności dyskutowali eksperci z całej Polski na konferencji , która odbyła się 20 września 2016 roku w kinoteatrze Rialto pt. „Nowy model usług społecznych – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji” .
Rozmawiamy dzisiaj o procesie przejścia od opieki instytucjonalnej do wsparcia środowiska, w którym żyje osoba objęta opieką. Zdaniem ekspertów jest to jeden z najbardziej istotnych sposobów myślenia o polityce społecznej – jej formułowania, wdrażania i administrowania. Dlatego pytanie dzisiejszej konferencji nie brzmi, czy idziemy w tym kierunku, ale jak najłagodniej przeprowadzić ten proces, jakich błędów się ustrzec oraz jak odejść od parametrów ilościowych do parametrów jakości życia, które jest priorytetem” – powiedziała Anna Cekiera, zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, otwierając spotkanie.

Jak podkreślano kluczem w tym procesie jest podmiotowe podejście do osób starszych , dzieci i osób z niepełno sprawnościami , poszanowanie ich godności i wolności osobistej oraz pierwszeństwo ich indywidualnych potrzeb nad procedurami i wymaganiami organizacyjnymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się wspieraniem ekonomii społecznej w regionie oraz przedsiębiorstw społecznych, domów spokojnej starości, domów dziecka i placówek wychowawczych. Wśród panelistów znaleźli się eksperci z dziedziny polityki społecznej oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem:  

 • Tomasz Polkowski – prezes Fundacji Dziecko i Rodzina, działacz społeczny, metodyk i trener,
 • Regina Bisikiewicz – prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu,
 • dr hab. prof. US Marek Andrzejewski, prawnik, długoletni wychowawca i dyrektor domów dziecka, nauczyciel akademicki,
 • dr Rafał Bakalarczyk, doktorant w Instytucie Polityki Społecznej UW.

O dobrych praktykach opowiadali:

 • Marek Balicki – lekarz, kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim w Warszawie,
 • Ewa Brzegowska – społecznik, koordynator projektów,
 • Monika Bajka- prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
 • Agnieszka Lewonowka-Banach – Spółdzielnia Socjalna „Okno na świat”.
 • Andrzej Orłowski – Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ

Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami jakie dają środki z RPO WSL 2014-202 na wdrażanie procesu deisntytucjoanlizacji poprzez wzrost jakości usług społecznych i zdrowotnych (oś IX Włączenie społeczne) oraz na rozwój infrastruktury (oś X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna). Jak zaznaczyli uczestnicy spotkania, środki dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą wspomóc proces zmiany oraz zniwelować zagrożenia z nim związane.Organizatorzy spotkania zaprosili na spotkania informacyjne:
- 21 września dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych oraz
- 29 września nt. konkursu w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
Konferencja zorganizowana została w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś