Przejdź do treści głównej

Wybrano wnioski do dofinansowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP


2017-10-18 10:47

17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Spośród 404 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

 • 168 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytorycznym, w rozbiciu na subregiony:
  a) Subregion centralny – 87 wniosków
  b) Subregion północny – 21 wniosków
  c) Subregion południowy – 45 wniosków
  d) Subregion zachodni – 15 wniosków
 • 235 wniosków zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym, w rozbiciu na subregiony:
  a) Subregion centralny – 141 wniosków
  b) Subregion północny – 36 wniosków
  c) Subregion południowy – 30 wniosków
  d) Subregion zachodni – 28 wniosków
 • 1 wniosek został skierowany z oceny merytorycznej na ocenę formalną, w trakcie której otrzymał negatywną ocenę (dotyczy subregionu południowego).

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła ponad 480,8 mln zł,  a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ponad 153,3 mln zł.
Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania. Poniżej przedstawiono listy ocenionych projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów, które zostały także opublikowane pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś