Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wybrano projekty na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy


2017-03-24 08:33

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr  RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16  z Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Konkurs dotyczył 3 typu projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy.

Biorąc pod uwagę alokację na konkurs wynoszącą ponad 20,3 mln zł podzieloną na subregiony: centralny, północny, południowy i zachodni, udzielono dofinansowania 6 projektom na kwotę  2 078 018,69 zł. Poniżej przedstawiamy szczegółowe roztrzygnięcie w podziale na subregiony województwa:

 • W subregionie centralnym przy dostępnych środkach w wysokości 9 221 847,98 zł  wybrano 5 projektów na kwotę 1 644 398,69 zł;
  • W subregionie północnym  przy dostępnych środkach w wysokości 3 918 042,36 zł  wybrano 1 projekt na kwotę 433 620,00 zł;
  • W subregionie południowym przy dostępnych środkach w wysokości 3 640 000,54 zł  złożony 1 wniosek nie uzyskał oceny pozytywnej;
  • W subregionie zachodnim przy dostępnych środkach w wysokości 3 547 462,14 zł  żaden wniosek nie został złożony.

  Krótkie przypomnienie założeń konkursu:

  Na co? ⇒ poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej utrzymanie zatrudnienia i powrót na rynek pracy.
  Dla kogo? ⇒ wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
  Grupa docelowa: osoby w wieku aktywności zawodowej.
  Jaka forma wsparcia? ⇒ dotacja bezzwrotna, poziom wydatków kwalifikowalnych max 88%, minimalna wartość projektu -100 tys. zł.

  Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz skład członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu.

  Poleć innym:
  Facebook G+ Twitter Pint.
  Pomóż nam poprawić serwis
  Anuluj
  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś