Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wybrane projekty pozakonkursowe z działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia


2019-06-05 12:00

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-071/19 z działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Dofinansowania udzielono 31 projektom na łączną kwotę ponad 127,7 mln zł

W ramach projektów będą realizowane między innymi:

  • staże,
  • szkolenia,
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • prace interwencyjne,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Listę projektów zamieszono poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś