Przejdź do treści głównej

Wybór projektu do dofinasowania z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych


2018-10-31 10:50

Wybraliśmy kolejny projekt do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-228/17 z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed).
Wnioskodawca (lider projektu): Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Kwota dofinansowania projektu: ponad 66,8 mln zł.
Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdziesz w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś