Przejdź do treści głównej

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddziałania 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI oraz poddziałania 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś