Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wirtualny Skansen – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie


W celu zwiększenia atrakcyjności ekspozycji, w szczególności kierując ją do młodszych odbiorców, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wprowadziło do swojej oferty nową mobilną aplikację wykorzystującą rzeczywistość wirtualną oraz tzw. rzeczywistość rozszerzoną. Na potrzeby projektu łączącego tradycję z nowoczesnością muzeum zdigitalizowało i udostępniło on-line prawie 400 dokumentów dotyczących śląskiego dziedzictwa kulturowego.

Tytuł projektu
Stworzenie systemu aplikacji internetowych dla urządzeń mobilnych na potrzeby prezentacji regionalnej kultury ludowej

Nazwa beneficjenta
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie
Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Poddziałanie: brak

Finanse
Wartość projektu: 709 098,70 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 487 189,86 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Muzea na wolnym powietrzu, znane także jako skanseny, to miejsca, które mają za zadanie chronić zabytki kultury materialnej i niematerialnej oraz promować wiedzę o nich pokazując świat, który coraz szybciej odchodzi w zapomnienie. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” podobnie jak inne muzea na wolnym powietrzu, stanęło przed trudnym wyzwaniem uczynienia sposobu prezentacji posiadanych zasobów etnograficznych atrakcyjnym pod względem formy i dostosowanym do różnych grup odbiorców.

Odbiorcy usług muzealnych, w szczególności ludzie młodzi oraz dzieci, oczekują dynamicznej i ciekawej formy przekazu, zgodnej z duchem współczesnego świata. Oczekują ekspozycji zmieniającej się w czasie, aby kolejne odwiedziny w tym samym miejscu przynosiły nowe atrakcje i doznania. Klasyczna, statyczna forma ekspozycji jest obecnie niewystarczająca, by spełniać swoją misję upowszechniającą i docierać do wszystkich zainteresowanych. W związku z tym Muzeum postawiło na mobilność i rzeczywistość wirtualną, kierując swoją ofertę również do tych osób, które są zainteresowane nowymi technologiami. Dzięki wprowadzeniu aplikacji, zwiedzanie Muzeum stało się bardziej interaktywne przez co atrakcyjniejsze dla odbiorców, zwłaszcza młodzieży. Kontakt z eksponatami stał się bardziej angażujący i przypomina grę symulacyjną, w której zwiedzający stał się czynnym uczestnikiem zdarzeń (np. poprzez wirtualne rozkładanie modelu młocarni przy użyciu technologii wirtualnej rzeczywistości).

Co udało się zrealizować?

W celu zwiększenia atrakcyjności ekspozycji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wprowadziło do swojej oferty nową mobilną aplikację wykorzystującą rzeczywistość wirtualną oraz tzw. rzeczywistość rozszerzoną. Aplikacja mobilna prowadzi zwiedzających przez teren Muzeum, służąc za wirtualny przewodnik w najnowocześniejszym możliwym wydaniu tj. nakładając na obraz z kamery informacje na temat kierunku i odległości do poszczególnych elementów ekspozycji. Dodatkowo zwiedzający otrzymuje pełne informacje na ich temat, a także ich archiwalne zdjęcia.

Nowatorskim wzbogaceniem aplikacji są krótkie filmy sferyczne, przedstawiające scenki z życia górnośląskiej wsi sprzed stu laty. Dzięki zastosowaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej, w jednej z chałup znajduje się „ożywiona” izba, w której prezentowane są codzienne czynności wykonywane niegdyś przez zamieszkującą ją rodzinę. Co ciekawe, filmy te są zintegrowane z ekspozycją muzealną, płynnie łącząc świat wirtualny z rzeczywistym.

Kolejną atrakcją jest wirtualny chlewik, w którym obserwować można zrekonstruowane cyfrowo zwierzęta poruszające się w realnej przestrzeni obiektu, a całość dopełnia przestrzenny dźwięk. Znajdując się obok stodoły z Istebnej pasjonaci techniki mogą obejrzeć ze szczegółami, jak wygląda i działa młocarnia, porównując prawdziwy eksponat z jego cyfrową, animowaną wersją, prezentowaną w technologii rzeczywistości rozszerzonej.

Dla najmłodszych użytkowników aplikacji przewidziano gry terenowe. Jedna z nich polega na odnajdywaniu wirtualnych zwierząt, które rozbiegły się po terenie Muzeum i sprowadzeniu ich do chlewika. Dla nieco starszych zaproponowano trudniejsze zadanie – skompletowanie części młocarni, które roztargniony gospodarz pogubił w okolicznych zaroślach i zabudowaniach.

Zwiedzający mogą uruchomić aplikację na tablecie wypożyczonym w kasie Muzeum lub na własnym urządzeniu – tablecie lub smartfonie z systemami Android i iOS. Ze względu na zastosowanie w aplikacji nowoczesnych technologii konieczne jest jednak spełnienie przez własne urządzenie wysokich wymagań – do prawidłowego funkcjonowania sprzęt powinien być wyposażony m.in. w mocny procesor graficzny, żyroskop i IMU oraz precyzyjny odbiornik GPS. Dla zainteresowanych zwiedzających Muzeum posiada 15 tabletów w drewnianych obudowach wypożyczanych przy wejściu.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich miłośników dziedzictwa kulturowego, a także nowych technologii.

Jakie są główne korzyści projektu?

– upowszechnienie regionalnej kultury ludowej,

– zdigitalizowanie i udostępnienie on-line 399 dokumentów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.


Materiał filmowy


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś