Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Urząd Miasta w Chorzowie postanowił ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji przestrzennej oraz stworzyć klientom urzędu możliwość załatwiania spraw on-line. W tym celu miasto podjęło się realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, którego celem była modernizacja sposobu funkcjonowania administracji publicznej dzięki wykorzystaniu elektronicznych usług geoinformacyjnych.

Tytuł projektu
Wirtualny Chorzów – internetowa platforma informacji przestrzennej

Nazwa beneficjenta
Miasto Chorzów miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie
Działanie: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 1 445 008,31 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 206 886,78 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Dotychczasowe przestarzałe rozwiązania informatyczne nie pozwalały na skuteczny rozwój usług udostępnianych w sieci internetowej. Zakup sprzętu, nowego oprogramowania, uruchomienie Geoportalu Miasta Chorzów oraz wykonanie nowej ortofotomapy wraz z zdjęciami ukośnymi z założenia miało otworzyć nowe możliwości udostępniania informacji przestrzennej oraz spowodować rozwój e-usług dla mieszkańców miasta.

Co udało się zrealizować?

Podstawowe założenia zostały w pełni zrealizowane. Nowa ortofotomapa i zdjęcia ukośne udostępnione zarówno w sieci internetowej, jak i w aplikacjach wewnętrznych Urzędu Miasta Chorzowa są doskonałym materiałem wykorzystywanym do analizy bieżącej przestrzeni miasta.

Geoportal Miasta Chorzów stał się integratorem, poprzez który udostępniane są dane i e-usługi z Wydziału Geodezji i Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. W jednym miejscu, w ramach realizowanego procesu inwestycyjnego, można pobrać potrzebne informacje o charakterze przestrzennym oraz załatwić niezbędne sprawy on-line. Udogodnienia te dotyczą zarówno mieszkańców miasta, jak i przedsiębiorców, geodetów, projektantów oraz inwestorów.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Udostępnione rozwiązania cieszą się dużą popularnością szczególnie wśród grup zawodowych korzystających z danych przestrzennych takich jak:

 • geodeci,
 • projektanci,
 • rzeczoznawcy.

Także mieszkańcy Chorzowa oraz inni użytkownicy sieci internetowej korzystają z serwisów mapowych oraz z udostępnionych e-usług. Każdy inwestor (czy to osoba fizyczna, czy też firma) może w szybki i łatwy sposób uzyskać informację na temat obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym dostosować nowopowstającą/planowaną inwestycję do warunków określonych dla danego obszaru, a dzięki temu skutecznie i szybko zrealizować inwestycję.

Dodatkowo Geoportal umożliwia również dokonywanie płatności za czynności urzędowe, co również skutkuje skróceniem procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

Jakie są główne korzyści projektu?

Poprzez wdrożenie e-usług Urząd Miasta ma możliwość udostępniania szeroko pojmowanej informacji przede wszystkim o charakterze przestrzennym, a mieszkańcy możliwość załatwienia spraw on-line, bez wychodzenia z domu i konieczności wizyty w siedzibie urzędu, stąd:

 • skrócenie czasu oczekiwania związanego m.in. z uzyskaniem pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub wykonanie robót budowlanych,
 • łatwiejszy i szybszy dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • a tym samym łatwiejsze i szybsze inwestycje w mieście,
 • szybkie i łatwe dokonywanie płatności za czynności urzędowe (opłaty skarbowe),
 • większe zaangażowanie inwestorów (poprzez łatwiejszy dostęp) w ulepszanie i zmianę otoczenia, kreowanie i wyznaczanie kierunków zmian.

Geoportal jest dostępny dla wszystkich przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Poprzez unowocześnienie swoich zasobów informatycznych Urząd Miasta Chorzowa dołączył do grona tych instytucji, które stawiają za swój główny cel rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wszystkie wdrożone rozwiązania informatyczne będą stanowiły podstawę do dalszego rozwoju e-usług.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś