Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Węzeł przesiadkowy i renowacja dworca PKP w Wiśle – etap I


Realizacja projektu budowy węzła przesiadkowego na terenie miasta Wisła była odpowiedzią na wykazane problemy i bariery w korzystaniu i upowszechnieniu transportu publicznego w subregionie południowym, takie jak: nieatrakcyjność transportu publicznego, wzrost ilości samochodów osobowych, zły stan infrastruktury drogowej (brak bezpiecznego dojścia do przystanku w postaci chodników), brak nowoczesnych i zintegrowanych węzłów przesiadkowych obejmujących również parkingi typu „zaparkuj i jedź”. Powstałe w Wiśle centrum przesiadkowe zdecydowanie przyczyniło się do podniesienia standardów dotyczących transportu publicznego zarówno na terenie gminy, jak i całego subregionu.

Tytuł projektu
Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I

Nazwa beneficjenta
Gmina Wisła

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Finanse
Wartość projektu: 3 156 322,90 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 744 749,43 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Gmina Wisła borykała się z wieloma problemami w zakresie transportu publicznego, czego najlepszym przykładem był budynek dworca PKP, który nie spełniał swojej funkcji. Poczekalnia i kasa biletowa były nieczynne od wielu lat. Niedługo po zakupie budynku przez gminę rozpoczęły się prace projektowe nad przywróceniem dworca do użyteczności oraz poprawą jakości komunikacji publicznej na obszarze subregionu południowego. 

Co udało się zrealizować?

Poprzez realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego udało się odrestaurować zabytkowy budynek dworca z zewnątrz. Uruchomiono również część wnętrza budynku, w której powstało centrum przesiadkowe. Podróżni mają dostęp do poczekalni, kasy biletowej, toalet i przechowalni bagażu. Otoczenie dworca także poddano rewitalizacji – w pobliżu powstały miejsca odjazdu dla busów i postój taksówek. Wokół pojawiła się mała architektura – ławki, kosze na śmieci i stojaki dla rowerów.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Projekt jest dedykowany podróżnym, którzy korzystają z różnych form transportu (w szczególności transportu kolejowego). Z efektów projektu skorzystają zarówno mieszkańcy Wisły i okolic, jak i turyści licznie odwiedzający gminę, która jest jednym z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych w Beskidzie Śląskim.

Jakie są główne korzyści projektu?

  • połączenie różnych form transportu publicznego w ramach jednego węzła przesiadkowego,
  • ograniczenie niskiej emisji poprzez unowocześnienie bazy transportu publicznego i zachęcenie do korzystania z tej formy transportu,
  • modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP,
  • dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś