Przejdź do treści głównej

Webinarium z realizacji i rozliczania projektów EFS, w tym kwalifikowalność wydatków


od 2022-10-07 [09:00] do 2022-10-07 [15:00]
Data publikacji: 2022-09-26 09:43

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na webinarium 7 października.

Organizator

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Termin i godziny

7 października 2022 r. (piątek), godziny: 9:00-15:00

Miejsce

Online – Zoom

Tematyka

 • Główne zobowiązania beneficjenta w kontekście rozliczania projektu;
 • Planowanie finansowe w projekcie – budżet projektu;
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie;
 • Kwalifikowalność wydatków – ramy czasowe, ocena kwalifikowalności wydatku, wydatki niekwalifikowalne;
 • Projekty partnerskie;
 • Zatrudnianie personelu do projektu a zakup usług;
 • Koszty związane z angażowaniem personelu projektu;
 • Finansowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w projekcie;
 • Wkład własny w projekcie, w tym wkład niepieniężny;
 • Cross-financing;
 • Realizacja założonych wskaźników;
 • Reguła proporcjonalności;
 • Eliminacja podejrzenia/ryzyka podwójnego finansowania wydatków.

W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań w formie chatu.

UWAGA! Pytania można przesyłać także przed webinarium: na formularzach zgłoszeniowych.

Prowadzący

TOMASZ LESZCZYŃSKI - audytor, ekspert Zarządu Województwa Śląskiego. Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu przygotowania studiów wykonalności, realizacji, kontroli i audytów projektów UE. Prowadził dedykowane szkolenia zamknięte dla IZ oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu, kontroli, rozliczania i zamykania projektów UE oraz partnerstwa publiczno-prywatnego i pomocy publicznej projektów dla wielu instytucji.

Dla kogo

Do udziału w szkoleniu online zapraszamy beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Zasady rekrutacji

Rejestracja do udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 • Formularze przyjmowane będą do 5 października 2022 r. (środa) do godz. 12.00.
 • Osoby, które nie wskażą w treści formularza wymaganych danych, nie zostaną zakwalifikowane na szkolenie.
 • Uczestnictwo w webinarium zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową na adres szkolenia@wup-katowice.pl. Nieprzekazanie takiej informacji skutkować może brakiem możliwości uczestnictwa w przyszłych szkoleniach organizowanych przez WUP w Katowicach.
 • Wiadomość z linkiem zostanie przekazana na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem webinarium. Udział w webinarium nie wymaga wcześniejszej instalacji dodatkowego oprogramowania.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny.
 • Liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej firmy lub instytucji, WUP w Katowicach zastrzega możliwość ograniczenia ich liczby.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji webinarium, prosimy o kierowanie ich na konto e-mail: szkolenia@wup-katowice.pl.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś