Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Brak możliwości właściwego przygotowania uczniów do obecnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz struktury branżowej, to jeden z najważniejszych problemów z jakimi borykaja się szkoły zawodowe. Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Jaworznie postanowiło zwiększyć szansę swoich podopiecznych na dobry start w życie zawodowe. Budynek szkoły nie posiadał pracowni o odpowiednio wysokim standardzie i wyposażony był w kilkudziesięcioletnie, często niesprawne maszyny, jednak dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dziś uczniowie CKP są w stanie nabywać wysokie kompetencje w warunkach odpowiadających tym, jakie zastaną u przyszłych pracodawców.

Tytuł projektu
Zawód = praca zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie

Nazwa beneficjenta
Jaworzno miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT

Finanse
Wartość projektu: 2 929 633,53 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 445 606,29 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Lokalni i ponadlokalni przedsiębiorcy inwestujący w rozwój branż przemysłowo-konstrukcyjnej oraz samochodowej napotkali na poważny problem braku kadr do swoich rozbudowujących się firm. Zaistniała potrzeba wznowienia funkcjonowania sprawnego systemu kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom rynku pracy.

Potrzebna była przede wszystkim baza szkolenia praktycznego, odzwierciedlająca rzeczywiste warunki środowiska pracy. Postanowiono kompleksowo zbudować taką bazę w oparciu o zasoby Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Jaworznie. Dodatkowymi celami było:

 • podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego,
 • uzyskanie wielofuncyjnej bazy mogącej służyć kształceniu w innych zawodach,
 • umożliwienie zdobywania kwalifikacji przez uczniów z dysfunkcjami,
 • umożliwienie zdobycia dodatkowych kwalifikacji uczniom kształconym w zawodach z branż innych niż samochodowa i mechaniczna,
 • możliwość uruchomienia nowych kierunków kształcenia,
 • możliwość przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Co udało się zrealizować?

Powstała kompleksowa baza do nowoczesnego kształcenia w branżach: samochodowej i mechanicznej, która to baza w połączeniu z efektami projektów wcześniej realizowanych w CKP tworzy spójny system szkoleniowy. Wyposażenie techniczne pracowni jest tożsame z wyposażeniem stanowisk produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania się maszynami i narzędziami funkcjonującymi w nowych pracowniach zwiększa znacząco wartość tychże uczniów jako potencjalnych pracowników. Rozwiązania techniczne elementów bazy pozwalają na skuteczne kształcenie uczniów przez najbliższą dekadę.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Obecnie z nowopowstałej bazy korzystają przede wszystkim uczniowie kształceni w zawodach:

 • technik mechanik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Dodatkowo z nowej bazy korzystają uczniowie kształceni w zawodach:

 • technik mechatronik,
 • technik górnictwa podziemnego,
 • technik elektryk.

Liczba i wyposażenie stanowisk pozwala na prowadzenie zajęć dla 220 uczniów tygodniowo.

W oparciu o możliwości techniczne bazy zaplanowano kształcenie w nowych zawodach:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • technik automatyk,
 • technik pojazdów samochodowych w specjalności "elektromechanika i mechatronika pojazdowa",
 • mechanik  - monter maszyn i urządzeń,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz.

Jakie są główne korzyści projektu?

Dzięki wykorzystaniu synergicznego działania potencjału kadrowego CKP w połączeniu z unowocześnioną bazą technodydaktyczną i transferem wiedzy o nowoczesnych technologiach przekazywanym od przedsiębiorstw partnerskich projekt generuje trwałą wartość dodaną. Dzięki działaniom projektu powstała autonomiczna, kompleksowa baza kształcenia zawodowego dla branż o wysokim stopniu produktywności, będących kluczowymi elementami strategii rozwoju województwa śląskiego i gospodarki krajowej. Nastąpił też znaczący wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego w Jaworznie, przekładający się wprost na liczbę kandydatów do szkół kształcących dla branż: samochodowej oraz przemysłowo-konstrukcyjnej.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś