Przejdź do treści głównej

Usprawnienie w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)


2017-03-14 08:44

Informujemy, że zgodnie z oczekiwaniami Beneficjentów, wprowadziliśmy zmianę w module PEFS Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014) w zakresie pola zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa.
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) został stworzony w celu ułatwienia realizacji projektów, wsparcia systemu ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020Jednocześnie, w sytuacji gdy Beneficjenci, przed wprowadzeniem zmiany, błędnie zaznaczyli informację o zakończeniu udziału danej osoby w projekcie, istnieje możliwość dokonania stosownej korekty w module PEFS.

Zmiana o której piszemy zostanie uwzględniona przy najbliższej aktualizacji Instrukcji wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
Poniżej przedstawiony został zmodyfikowany sposób wprowadzania danych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś