Przejdź do treści głównej

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach ZIT RPO WSL 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-10-24 [09:00] do 2017-10-25 [15:30]
Data publikacji: 2017-10-16 09:26

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza beneficjentów projektów ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 do udziału w seminarium 24 i 25 października 2017 r. w Katowicach.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza beneficjentów projektów ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 do udziału w seminarium:

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach ZIT RPO WSL 2014-2020

Terminy i miejsce:

Terminy: 24 i 25 października 2017 r. 
Godz. spotkania: 9:00-15:30
Rejestracja: 9:00-9:30
Miejsce: Katowice

Tematyka seminarium:

 1. Podstawy prawne stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach PO WER i RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.
 2. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie w kontekście uproszczonych metody rozliczania kosztów.Uprawnienia kontroli wynikające z umowy o dofinansowanie w kontekście uproszczonych metody rozliczania kosztów.
 3. Kwalifikowalność kosztów w perspektywie 2014-2020 – wybrane aspekty: Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków bezpośrednich mające zastosowanie w projektach EFS.- Omówienie możliwych do stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków:
  • Stawki jednostkowe (zasady ogólne, stawki godzinowe kosztów personelu, pozostałe stawki jednostkowe.
  • Stawki ryczałtowe (definicja kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich, wysokość stawki a obowiązek dokumentowania jej wyliczenia – różnice w funduszach.
  • Kwoty ryczałtowe (zasady ogólne, metodologia ustalenia kwoty ryczałtowej).
 4. Cross-financing i zakup środków trwałych w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.
 5. Cross-financing i zakup środków trwałych a pomoc de minimis w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.
 6. Koszty pośrednie w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.
 7. Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a zakaz podwójnego finansowania.
 8. Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a reguła proporcjonalności.
 9. Stosowanie różnych metod rozliczania wydatków na poziomie jednego projektu.
 10. Udzielanie zamówień publicznych w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.
 11. Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą.
 12. Główne różnice w porównaniu z okresem 2007-2013.
 13. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi:
  • Wizyty monitoringowe w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi;
  • Kontrole doraźne i problemowe na miejscu;
  • Na co zwracają uwagę kontrolujący?
  • Kto może kontrolować projekt realizowany przy udziale unijnych środków?
  • Jak często spodziewać się kontroli?
  • Sankcje za nieprawidłowości;
  • Procedury przetargowe i ich kontrola;
  • Jaką dokumentację i jak długo należy przechowywać?

Prowadzenie warsztatów: Michał Rutkowski - Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zasady rekrutacji:

Seminarium skierowane jest wyłącznie do przedstawicieli beneficjentów projektów ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020. 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego na stronie www.subregioncentralny.pl.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie e-maila z potwierdzeniem od Biura Związku Subregionu Centralnego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt.

Kontakt:

Sabina Bryś, tel. 32 461 22 58, e-mail: sabina.brys@subregioncentralny.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś