Przejdź do treści głównej

Szkolenie z najczęściej popełnianych błędów w zamówieniach oraz korekt finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


od 2019-04-26 [09:00] do 2019-04-26 [15:00]
Data publikacji: 2019-03-27 10:07

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu 26 kwietnia w Katowicach.

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 26 kwietnia 2019 r. (piątek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka szkolenia:

Omówienie przypadków występujących w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • Przedmiot zamówienia (użycie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję)
  • Warunki udziału w postępowaniu (ustanowienie nieproporcjonalnych warunków udziału w postępowaniu, niedozwolone zapisy)
  • Kryteria oceny ofert (cena jako jedyne kryterium oceny ofert, brak określania kryteriów w sposób jednoznaczny i zrozumiały, kryteria odnoszące się do właściwości wykonawców)
  • Przeprowadzenie postępowania (rozbieżności w treści ogłoszenia o zamówieniu a SIWZ, istotna zmiana SIWZ bez zmiany ogłoszenia)
  • Badanie ofert (nieprawidłowe wykluczenie wykonawcy, wybór wykonawcy niespełniającego warunków, stwierdzenie niezgodności oferty z SIWZ)
  • Zmiany umowy (niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy)
  • Nieuprawnione dzielenie zamówień (udzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy)
  • Niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień (wybór trybu bez ustawowych przesłanek)


Prowadzący:

 Szymon Fojcik- pracownik Referatu Kontroli Projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 12.04.2019 r. (godzina 09:00) do 18.04.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl 

tel. +48 32 77 99 186Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś