Przejdź do treści głównej

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie uzupełniania wniosków o płatność


2017-08-04 12:14

Instytucja Zarządzająca przedstawia stanowisko dotyczące wypełniania wniosków o płatność w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w następujących sytuacjach:

  • Rozliczanie wydatków we wniosku o płatność w kwocie wyższej niż otrzymane zaliczki (zatwierdzone do wypłaty na podstawie poprzednio złożonych wniosków).

Rekomendujemy, aby w poszczególnych wnioskach o płatność wykazywane były jedynie wydatki wynoszące maksymalnie 100% wysokości otrzymanego dofinansowania. Nie zaleca się wykazywania wydatków przekraczających otrzymane środki. Oznacza to, że projekt należy rozliczać zgodnie z zatwierdzonym wcześniej harmonogramem płatności.

Jednak w uzasadnionych przypadkach można wykazać wydatki, które przekraczają kwotę otrzymanego dofinansowania. W takiej sytuacji wnioski o płatność, w ramach których beneficjent wykazał więcej wydatków niż wynosi kwota dotychczas otrzymanego wsparcia, należy uzupełnić jako wnioski o refundację. Przesyłając taki wniosek o płatność do IZ RPO WSL trzeba w piśmie przewodnim przedstawić szczegółową informację dotyczącą kwoty refundacji. Oznacza to, że wnioskodawca musi wskazać podział kwoty do refundacji na źródła finansowania.

  • Składanie wniosku o płatność, w którym wykazano jedynie wydatki poniesione w ramach wkładu własnego.

Wniosek o płatność zwierający jedynie wydatki stanowiące wkład własny Beneficjenta, klasyfikujemy w LSI 2014 jako wniosek refundacyjny. Natomiast wnioski o płatność dotyczące wyłącznie postępu rzeczowego uznajemy jako wnioski sprawozdawcze.

Powyższe stanowisko w bardziej szczegółowej formie jest dostępne w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś