Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Stacja Biblioteka – rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej


Ruda Śląska od dawna prowadzi intensywne działania rewitalizacyjne w tych rejonach miasta, które stopniowo podupadały w wyniku występujących tam problemów – bezrobocia, wykluczenia społecznego i wyludniania. Strategiczny obszar rewitalizacji stanowią dzielnice Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus), na terenach których zidentyfikowano wszystkie wskazane wyżej problemy. Ponadto w Chebziu nie funkcjonowała żadna zorganizowana forma oferty kulturalnej i społecznej (w tym biblioteki). Włodarze miasta postanowili rozwiązać dwa problemy przy pomocy jednego projektu – Stacji Biblioteki, czyli zrewitalizowanego dworca kolejowego, który obecnie służy mieszkańcom Chebzia również jako wypożyczalnia książek oraz miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych.

Tytuł projektu
Stacja Biblioteka – rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej

Nazwa beneficjenta
Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs

Finanse
Wartość projektu: 8 600 531,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 7 918 596,36 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt obejmował modernizację i renowację zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej. Głównym celem projektu było stworzenie warunków umożliwiających wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności społecznej członków społeczności zamieszkujących obszar rewitalizacji Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus) oraz kompleksowa rewitalizacja budynku i przestrzeni otaczającej.

Chebzie było jedyną dzielnicą Rudy Śląskiej pozbawioną bezpośredniego dostępu do biblioteki. Podjęte działania spowodowały utworzenie nowej instytucji kultury, działającej w formule Biblioteka+, kreującej i zaspokajającej potrzeby informacyjne, kulturalne, edukacyjne oraz społeczne lokalnej społeczności.

Co udało się zrealizować?

Zrealizowano założony zakres prac budowlanych, konserwatorskich oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Odtworzono pierwotny charakter hali dworcowej jako trójnawowej z wyeksponowaniem ciekawych elementów konstrukcyjnych oraz oryginalnej boazerii w nawach bocznych. Wnętrze obiektu zostało wykończone w sposób nadający bardzo przyjazny klimat. Elewacja frontowa po renowacji została podświetlona, co znacznie podkreśla jej walory estetyczne.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Ze „Stacji Biblioteka” korzystają zarówno podróżni, którzy przejeżdżają przez dworzec w Chebziu, jak i mieszkańcy dzielnicy oraz całego miasta Ruda Śląska. Zainteresowanie zmodernizowanym obiektem dworca wykroczyło już poza obręb lokalnej społeczności i coraz więcej osób z innych części województwa i kraju odwiedza „Stację Biblioteka” w celach turystycznych i rekreacyjnych. Stacja jest również areną wydarzeń kulturalnych, takich jak np. wernisaż zdjęć Joanny Helander i Arkadiusza Goli oraz prezentacja książki „Nieznany dworzec”, które miały miejsce w zrewitalizowanej przestrzeni 25 stycznia 2018 r.

Jakie są główne korzyści projektu?

Poza korzyściami polegającymi na udostępnieniu miejsca do prowadzenia prac społecznych z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, ważnym celem jest nadanie obszarowi funkcji centrotwórczych dla dzielnicy, integrujących lokalną społeczność poprzez organizowanie w tej przestrzeni rozmaitych wydarzeń kulturalnych. Prace rewitalizacyjne związane ze „Stacją Biblioteka” są powiązane z planowanymi pracami dotyczącymi budowy centrum przesiadkowego w dzielnicy Chebzie.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś