Przejdź do treści głównej

Sprawdź, jak zmienia się Śląskie – nowe raporty ewaluacyjne


2019-05-22 14:31

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi raportami ewaluacyjnymi dotyczącymi postępów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy dwa badania ewaluacyjne:

 1. "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego", majaca na celu m.in.:
  – ocenę postępów wdrażania RPO WSL 2014-2020,
  – analizę potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych,
  – ewaluację oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) projektów w ramach RPO WSL.

 2. "Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020", wskazująca m.in.:
  – czy udział w Programie wpłynął na poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektów,
  – jaka jest liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS,
  – jaka jest liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny w województwie.

Wyniki obu badań zostały opisane w końcowych raportach, z którymi można zapoznać się w dziale: Badania ewaluacyjne.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś