Przejdź do treści głównej

Spotkanie w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach poddziałania 9.2.1


Zobacz również:
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-04-20 [08:30] do 2017-04-20 [15:30]
Data publikacji: 2017-04-11 08:12

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w spotkaniu 20 kwietnia 2017 r. w Katowicach.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszają Beneficjentów projektów ZIT do udziału w spotkaniu wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań:

w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach poddziałania 9.2.1  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT RPO WSL 2014-2020

 Termin i miejsce:
Termin: 20 kwietnia 2017 r.
Godz. spotkania: 9:00-15:30
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce:  Katowice

Tematyka spotkania:

  • Charakterystyka usług społecznych – cele, zasady i sposoby ich organizacji. Uregulowania formalno-prawne w zakresie organizacji i świadczenie usług społecznych na poziomie lokalnym.
  • Charakterystyka usług społecznych kierowanych do poszczególnych grup odbiorców. Usługi na rzecz rodzin – niwelowanie deficytów opiekuńczo wychowawczych utrudniających aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.
  • Usługi społeczne i zdrowotne w kontekście regulaminu konkursowego  RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 oraz doświadczenia po I naborze– przedstawiciele  IZ RPO WSL.
  • Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym możliwość finansowania usług zdrowotnych. Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia społecznego.

Prowadzenie spotkania:

  • Jadwiga Paulizawodowo związana z instytucjami pomocy społecznej wykonując zadania polegające zarówno na bezpośredniej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia – pracownik socjalny, trener zatrudnienia wspieranego, jak również z zakresu zarządzania – m.in. z-ca dyrektora MOPS w Krakowie, dyrektor ROPS w Krakowie. Obecnie jest kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych. Inicjatorka i realizatorka kilku projektów społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  • Przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zasady rekrutacji:

Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają przedstawiciele gmin i powiatów oraz ich jednostek zrzeszonych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – Beneficjenci projektów ZIT RPO WSL 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego na stronie www.subregioncentralny.pl.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie e-maila z potwierdzeniem od Biura Związku Subregionu Centralnego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu, prosimy o dodatkowy kontakt.

 Kontakt:
Sabina Bryś, tel. 32 461 22 58, e-mail: sabina.brys@subregioncentralny.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś