Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 ; RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16 ; RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 w ramach Osi priorytetowej III – Konkurencyjność MŚP


od 2017-01-19 [09:00] do 2017-01-19 [13:00]
Data publikacji: 2016-12-28 11:02

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 ; RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16 ; RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16  w ramach Osi priorytetowej III – Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 - Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1. - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT oraz 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT. Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2017 r. w Katowicach.

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na
spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 ; RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16 ; RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16  w ramach Osi priorytetowej III – Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 - Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1. - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT oraz 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT. Termin i miejsce spotkania:
Termin: 19 stycznia 2017 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 09:00-13:00
Rejestracja: 08:30-09:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa
Tematyka spotkania:   
Szkolenie dedykowane jest potencjalnym Wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1./3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT/RIT.  Podczas szkolenia omówione będą  zagadnienia dotyczące specyfikacji konkursu, m. in. zakres wsparcia oraz zasady aplikowania o środki w ramach działania, kwalifikowalność wydatków, kryteria oceny projektów.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (max. 4 osoby z jednej instytucji)
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: edziedzina@slaskie.pl lub Panią Agnieszką Kowalczyk pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: akowalczyk@slaskie.pl.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś