Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dot. naboru 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT


od 2016-10-06 [09:30] do 2016-10-06 [13:00]
Data publikacji: 2016-09-28 08:20

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na spotkanie informacyjne dot. naboru w ramach poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają naSpotkanie informacyjne dot. naboru w ramach poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZITTermin i miejsce spotkania:
Termin: 6 października 2016 r.
Rejestracja: 09:30-10:00
Godz. spotkania: 10:00-13:00
Miejsce: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Gliwice, Budynek nr 3, 

Tematyka spotkania:
Spotkanie dedykowane jest potencjalnym wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w konkursie nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 w ramach Poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT Subregionu Centralnego.

Omówione zostaną następujące zagadnienia dotyczące trwającego konkursu:

  • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w odniesieniu do przedmiotu konkursu;
  • Kryteria wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT;
  • Regulamin konkursu; 
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczanie nadużyć finansowych;
  • Omówienie najczęściej pojawiąjących się błędów we wnioskach o dofinansowanie

Zasady rekrutacji:
Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą 
FORMULARZA REJESTRACYJNEGOUdział w spotkaniu jest bezpłatny.
Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą elektroniczną.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu, to prosimy o dodatkowy kontakt.

Kontakt:
Sabina Bryś, e-mail: sabina.brys@subregioncentralny.pl, tel. 032 461 22 58Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś