Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu w ramach poddziałania 4.5.1. i 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (program GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 3)


od 2019-11-29 [09:00] do 2019-11-29 [15:00]
Data publikacji: 2019-11-19 13:43

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 29 listopada do Katowic.

Organizator:
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin i miejsce spotkania:
Kiedy: 29 listopada 2019 r. (piątek)
O której: 9:00-15:00 (rejestracja od godz. 8:30 do 9:00)
Gdzie: Katowice, ul. Ligonia 46, Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Sala Błękitna, 1 piętro

Tematyka spotkania: 

Spotkanie informacyjne dotyczy realizacji pilotażowego programu, łączącego środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (program GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego).

Przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie mogą zostać objęte wsparciem z dwóch programów:

  • RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
  • GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 3) Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego (dalej GEPARD II), za które odpowiada NFOŚiGW.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele IZ RPO WSL na lata 2014-2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje przekazywane przez IZ RPO WSL (ok. 9:00 – 11:00)

  • Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursów nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19 (Subregion Centralny) oraz : RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19 (Subregion Południowy).
  • Omówienie procedury wyboru projektów, kryteriów wyboru projektów, zakresu kwalifikowalności wydatków.
  • Zasady udzielania dofinansowania w kontekście przepisów prawa wspólnotowego i krajowego, w tym kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej.

Informacje przekazywane przez NFOŚiGW (ok. 11:15 – 14:00)

  • Program priorytetowy (terminy, program, koszty kwalifikowane, kryteria).
  • Generator Wniosków o Dofinansowanie w NFOSiGW.
  • metodologia wyliczania i potwierdzania efektu ekologicznego.
  • Sposób oceny finansowej wnioskodawcy, procedury ustanawiania zabezpieczeń, tabele finansowe, inne dokumenty finansowe  - Departament Analiz Finansowych.
  • Pomoc publiczna (warunki udzielenia dofinansowania) - Zespół Pomocy Publicznej.

Indywidualne konsultacje i pytania.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 28.11.2019 r. do godz. 12:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że spotkanie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja może zostać zakończona wcześniej, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość zgłoszenia zagadnień koniecznych do omówienia podczas spotkania. Propozycje zagadnień proszę przesłać przez formularz zgłoszeniowy w terminie do 26.11.2019 r.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu 32 77 99 186, adres e-mail: ewelina.dziedzina@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś