Przejdź do treści głównej

Seminarium "Przegląd i charakterystyka technik i narzędzi aktywizacji osób w procesie włączenia społecznego"


od 2017-12-05 [09:00] do 2017-12-05 [15:30]
Data publikacji: 2017-11-27 11:01

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w seminarium 5 grudnia 2017 r.

 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w seminarium:

Przegląd i charakterystyka technik i narzędzi aktywizacji osób w procesie włączenia społecznego

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 5 grudnia 2017 r.
Godz. spotkania: 9:30-15:30
Rejestracja: 9:00-9:30
Miejsce: Gliwice


Seminarium skierowane jest przede wszystkim do potencjalnych podmiotów aplikujących w konkursie w ramach poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT (nabór nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17)

Tematyka spotkania:

 1. Wprowadzenie do zagadnień włączenia społecznego i aktywizacji - wyjaśnienie znaczenia pojęć „włączenie społeczne”, „wzmocnienie potencjału”, „aktywizacja społeczna”, „aktywizacja zawodowa”, „samopomoc”, „działania prozatrudnieniowe” itp.
 2. Przybliżenie idei wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych w ramach ZIT. Charakterystyka narzędzi aktywizacji społecznej i zawodowej:
  -kontraktu socjalnego,
  -programu usamodzielnienia wychowanka,
  -programu wychodzenia z bezdomności,
  -programu zatrudnienia socjalnego,
  -programu aktywności lokalnej (PAL),
  -programu „Aktywizacja i Integracja” (PAI).
 3. Charakterystyka form wsparcia w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej:
  - trening kompetencji społecznych,
  - trening zarządzania czasem,
  - trening umiejętności interpersonalnych (komunikacja, asertywność, zarządzanie konfliktem, itp.),
  - kształcenie i doskonalenie zawodowe,
  - zatrudnienie wspierane (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo i doradztwo zawodowe),
  - usługi doradcze i specjalistyczne.
 4. Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji.
  - zasady działań wolontarystycznych,
  - podmioty uprawnione do prowadzenia działań wolontarystycznych,
  - obszary wolontariatu.
 5. Charakterystyka działań środowiskowych z uwzględnieniem standardów OSL (organizowania środowiska lokalnego).
 6. Dyskusja, wnioski, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego na stronie www.subregioncentralny.pl.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie e-maila z potwierdzeniem od Biura Związku Subregionu Centralnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:
Sabina Bryś, tel. 32 461 22 58, e-mail: sabina.brys@subregioncentralny.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś