Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa


2017-03-29 14:19

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych projektów w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16.

Alokacja konkursu, wynosząca 362 528 460,45 zł, pozwoliła na dofinansowanie 5 projektów.

Wybrano do dofinasowania projekty złożone przez:

  1. FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI SA, ul. Sokolska 8; 40-086 Katowice
  2. CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE DR PIOTR KURNICKI Sp.k., ul. Pawła Stalmacha 20; Zabrze
  3. AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE SA, al. Najświętszej Maryi Panny 24/8; Częstochowa
  4. REGIONALNĄ IZBĘ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ W GLIWICACH, ul. Zwycięstwa 36; Gliwice
  5. WYŻSZĄ SZKOŁĘ TECHNICZNĄ W KATOWICACH, ul. Rolna 43; Katowice

Przypomnienie dotyczące konkursu:
Dla kogo?⇒wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupa docelowa ⇒ pracownicy przedsiębiorstw, sektora MŚP, kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP.
Pula środków ⇒ 362 528 460,45 .
Na co? ⇒ poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP.
Przykłady projektów ⇒ dostarczanie usług rozwojowo-doradczych, szkoleniowych zgodnie z potrzebami przedsiębiorców (m.in. usługi w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketingowe, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej); wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników poprzez kursy i szkolenia,
zgodnie z potrzebami pracodawców
Jaka jest forma wsparcia? ⇒ dotacja bezzwrotna, max 85% wydatków kwalifikowalnych, wartość projektu minimalna: 100 tys. zł

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś