Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT


2017-06-26 14:03

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15   dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałania: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT, Osi priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna po ponownie przeprowadzonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia w procedurze odwoławczej.

Na Liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania nie znajduje się projekt, który był przedmiotem oceny w ramach Komisji Oceny Projektów, ponieważ otrzymał on ponownie negatywną ocenę formalną.

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś