Przejdź do treści głównej

Rozpoczynamy cykl bezpłatnych szkoleń


2017-04-21 09:03

Zapraszamy na kolejny cykl bezpłatnych szkoleń specjalistycznych. Do ich przeprowadzenia zaprosiliśmy wysoko cenionych ekspertów, którzy - mamy nadzieję - spełnią Państwa oczekiwania.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, każde ze szkoleń odbędzie się w kilku terminach.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w pojektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (terminy szkoleń: 4-5 maja, 23-24 maja oraz 6-7 czerwca)
 • Rewitalizacja, w tym problematyka Programów Rewitalizacji (1 czerwca oraz 27 czerwca)
 • Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (30 czerwca, 20 września, 19 października oraz 10 listopada)
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (26 czerwca, 18 września, 17 października oraz 8 listopada)
 • Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – szkolenie na poziomie podstawowym (14 czerwca, 23 sierpnia oraz 5 października)
 • Prawo Zamówień Publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – szkolenie na poziomie zaawansowanym (11 lipca, 12 września oraz 6 listopada)
 • Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (29 maja)
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
 • Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Realizacja projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – szkolenie w zakresie podstawowym
 • Realizacja projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego – szkolenie w zakresie podstawowym

Gdzie i kiedy

Termin: od maja do listopada 2017 r.

Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18.

Rozpoczęliśmy rekrutację na dwudniowe szkolenie Pomoc publiczna i pomoc de minimis w pojektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które odbędzie się 4-5 maja.
Poprowadzi je dr Artur Bartoszewicz - Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze: doradztwa i szkoleń. Przeprowadził ponad 16.000 h wykładowych. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane  z funduszy UE z listy krajowej Ministerstwa Rozwoju, NCBR i PARP. Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz kilku JST. Sporządził ponad 50 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego, m.in. na rzecz MF, MIR, MG, MRiRW, MSiT, PARP. Zaprojektował również założenia do 2 ustaw i pełne teksty 2 ustaw.

Kolejne szkolenia z tego tematu odbędą się 23-24 maja oraz 6-7 czerwca 2017 r.


Ważne


Wszystkie informacje na temat poszczególnych szkoleń będziemy zamieszczać w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś