Przejdź do treści głównej

Rozpoczęcie oceny złożonych wniosków w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2019-09-04 10:19

29 sierpnia 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach I rundy konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach I rundy konkursu zostało przyjętych 15 wniosków, w których wartość wydatków wyniosła ogółem ponad 48 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 28 mln zł.

W odniesieniu do statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

  • w ramach I typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla sektora MŚP – złożono 2 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 4,3 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 1,2 mln zł;
  • w ramach II typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” dla sektora MŚP – złożono 10 wniosków, których wartość całkowita wynosi ponad 34,1 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 22,4 mln zł;
  • w ramach II typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” dla dużych przedsiębiorstw – złożono 3 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 9,8 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 4,5 mln zł;

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.


Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczęła weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.


Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś