Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Na terenie Sosnowca funkcjonowały 4 oddziały Żłobka Miejskiego, dysponującego 240 miejscami dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. W połowie 2016 r. na listach oczekujących figurowało kolejnych 140 dzieci. W przypadku 110 z nich oboje rodziców było zatrudnionych i największe wyzwanie dla nich stanowiło znalezienie opieki dla swoich pociech na czas, gdy przebywają w pracy. W przypadku pozostałych 30 dzieci jedno lub obydwoje rodziców nie pracowało, a opieka nad dzieckiem była istatnym czynnikiem utrudniającym powrót na rynek pracy. Sosnowiec ze wsparciem środków unijnych postanowił rozszerzyć działalność żłobka poprzez otworzenie oddziału w dzielnicy Juliusz, gdzie nie funkcjonowała dotychczas żadna  ani publiczna, ani prywatna forma placówki opiekuńczej nad dziećmi. Dzięki temu w ciągu kolejnych 2 lat powstało 40 nowych miejsc opieki na terenie miasta.

Tytuł projektu
Mogę wszystko projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi

Nazwa beneficjenta
Sosnowiec miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Finanse
Wartość projektu: 1 525 411,08 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 296 599,42 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Pomimo prężnie działającego Żłobka Miejskiego z 4 oddziałami oraz żłobków prywatnych, mieszkańcy zgłaszali potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w dzielnicach, gdzie do tej pory nie było żadnej tego typu placówki. Na miejsce powstania nowego oddziału żłobka wybrano istniejacy budynek przy ul. Czołgistów na Juliuszu – jednej ze wschodnich dzielnic Sosnowca – na którego przebudowę przeznaczono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu powstanie też tzw. Klub Dziecięcy, który ma ułatwić organizację dnia rodzicom pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy (będzie zapewniał opiekę do 5 godz. dziennie, przy dostosowaniu pory do indywidualnych potrzeb rodziców). Ponadto miasto zrefunduje koszty wynagrodzenia co najmniej 20 opiekunek. Nie narzuca przy tym rodzicom wyboru niani – to oni będą odpowiedzialni za jej znalezienie. Wszystko to ma na celu zwiększenie możliwości godzenia obowiazków życia zawodowego i prywatnego rodziców oraz ponowne podjęcie zatrudnienia kobietom po urodzeniu dziecka.

Co udało się zrealizować?

Poprzez realizację projektu utworzono:

  • 25 miejsc opieki w oddziale żłobka przy ul. Czołgistów 5,
  • 15 miejsc opieki w Klubie Dziecięcym przy ul. Jagiellońskiej 13.

Ponadto miasto współfinansuje 22 tzw. umowy uaktywniające zawierane między nianią a rodzicami dzieci do lat 3. Dzięki temu rodzice mogą przez 12 miesięcy otrzymywać refundację do 1500 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunki do dziecka.

Wejście do budynku przy ulicy Jagiellońskiej przed renowacją - zniszczone schody, barierki i drzwi niezapewniające bezpieczeństwa dzieciom   Wejście do budynku przy ulicy Jagiellońskiej po renowacji - w nowopowstałym klubie dziecięcym odrestaurowano schody, zamontowano nowe barierki i drzwi, bezpośrednio nad wejściem zamontowano oświetlenie, a tuż przy drzwiach alarm przeciwpożarowy
Zdjęcia przedstawiają wejście przed i po renowacji do budynku przy ul. Jagiellońskiej, gdzie utworzono klub dziecięcy.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z efektów skorzystają zarówno rodzice biorący udział w projekcie poprzez utrzymanie miejsca pracy lub uzyskanie zatrudnienia, jak i pracodawcy, którzy nie poniosą dodatkowych kosztów związanych z poszukiwaniem pracowników na zastępstwo za osoby rezygnujące z pracy ze względu na wychowanie dzieci do lat 3.

Jakie są główne korzyści projektu?

Powstanie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 pozwoliło rozszerzyć możliwości rodziców w zakresie godzenia życia rodzinnego z pracą. Ponadto realizacja projektu przeciwdziała marginalizacji określonych grup społecznych i sprzyja włączeniu społecznemu osób bezrobotnych zwłaszcza kobiet, którym brak miejsc opieki dla dzieci uniemożliwiał powrót do pracy.

Projekt przyczynił się także do promocji umów uaktywniających i legalnego zatrudniania niań. Dzięki temu osoby opiekujące się dziećmi jako nianie miały opłacane składki na ubezpieczenia społeczne.

Projekt odniósł sukces, ciesząc się dużym zainteresowaniem mieszkańców szczególnie te formy wsparcia, które były nowością na terenie Sosnowca, czyli klub dziecięcy oraz refundacja wynagrodzenia niań. Zainteresowanie było na tyle wysokie, że miasto zdecydowało się na kontynuację projektu poprzez organizację II edycji, w ramach której miasto pokryje częściowe wynagrodzenie kolejnych 15 opiekunek i utworzy w centrum Sosnowca klubik dziecięcy dla 17 maluchów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś