Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rewitalizacja w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby mieszkań chronionych


Powiat Wodzisławski potrzebował lokali, które mógłby użytkować jako tzw. mieszkania chronione dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Brak takowych sprawiał, że władze powiatu musiały mieszkania wynajmować, a liczba osób chętnych do zamieszkania w takim lokalu wciąż rosła. Powiat znalazł rozwiązanie w funduszach europejskich, które w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiają rewitalizację nieużytków na rzecz tworzenia m.in. mieszkań chronionych. Okazało się, że na terenie Wodzisławia istnieje nieużytkowany budynek, który po właściwych pracach renowacyjnych idealnie wpasuje się do pełnienia nowej funkcji.

Tytuł projektu
Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu "Mieszkania chronione szansą na lepsze życie"

Nazwa beneficjenta
Powiat Wodzisławski

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

Finanse
Wartość projektu: 1 260 348,67 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 814 210,72 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Jednym z zadań własnych powiatu jest zapewnienie dostępności do mieszkań chronionych. W powiecie wodzisławskim jest ok. 150 kandydatów do otrzymania mieszkania chronionego. Powiat Wodzisławski był zmuszony wynajmować mieszkania na rynku komercyjnym ze względu na brak własnych mieszkań chronionych. Było to rozwiązanie zapewniające miejsce zamieszkania dla ok. 6 osób, ale jednocześnie bardzo kosztowne i jedynie tymczasowe. Powiat zdecydował więc o zrewitalizowaniu starego budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na ten cel. Wspomniany budynek powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku i od wielu lat pozostawał nieużytkowany.

Co udało się zrealizować?

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali chronionych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Realizację tego celu umożliwił remont i adaptacja nieużytkowanego budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki temu przedsięwzięciu powstały tam 2 duże mieszkania chronione przeznaczone do zamieszkania dla co najmniej 11 lokatorów.

Kto skorzysta z efektów projektu?

W nowopowstałych mieszkaniach chronionych będą mogły zamieszkać osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają świadczenia całodobowej opieki.

Jakie są główne korzyści projektu?

Realizacja projektu czyli powstanie mieszkań chronionych w powiecie wodzisławskim spowodowało:

  • zmniejszenie kosztów wynikających z wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym,
  • zwiększenie dostępu do mieszkań dla większej niż dotychczas liczby lokatorów (z 6 do 11),
  • rewitalizację zniszczonego i nieużytkowanego budynku na terenie powiatu.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś