Przejdź do treści głównej

Realizacja badania ewaluacyjnego


2019-12-12 10:07

Zleciliśmy konsorcjum firm: EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Grupa BST sp. z o.o. wykonanie badania:

„Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”.

Zadaniem Wykonawcy jest ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego na rzecz obszaru edukacji w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania XI i XII Osi Priorytetowej.

Przedstawiciele Wykonawcy badania (firma EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Grupa BST sp. z o.o.) mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu bezpośredniego, telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do:

  • dyrektorów/ nauczycieli placówek: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego,
  • beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych XI i XII,
  • ekspertów z obszaru edukacji.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

do wykonawcy badania: Krzysztof Gutta, tel. 58 719 19 00, e-mail: krzysztof.gutta@eu-consult.pl

do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Wydział Rozwoju Regionalnego):

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś