Przejdź do treści głównej

Realizacja badania ewaluacyjnego


2020-03-10 11:31

Zleciliśmy firmie EVALU Sp. z o.o. wykonanie badania:

„Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”.

Wykonawca oceni dotychczasowe efekty wsparcia oraz możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020. Jednym z elementów badania jest zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.

Realizując badanie przedstawiciele firmy „EVALU Sp. z o.o.” mogą zgłosić się z prośbą o udział w wywiadzie bezpośrednim lub telefonicznym albo wypełnienie ankiety do:

  • beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej VII,
  • odbiorców ostatecznych udzielonego wsparcia w ramach osi priorytetowej VII,
  • przedsiębiorców,
  • ekspertów z obszaru rynku pracy.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

do wykonawcy badania:

do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego):

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś