Przejdź do treści głównej

Realizacja badania ewaluacyjnego


2021-05-28 11:10

Zleciliśmy Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" Korczyński Sarapata Sp. j. wykonanie badania:

„Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim”.

W ramach ewaluacji w maju oraz w czerwcu br. wykonawca przeprowadzi wywiady z:

  • beneficjentami,
  • odbiorcami ostatecznymi,
  • wspartymi instytucjami w ramach działań z 9 i 10 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Jeżeli zostanie skierowane do Państwa takie zapytanie drogą mailową lub telefoniczną, to bardzo prosimy o współpracę poprzez udział w wywiadach.

Warto zaznaczyć, że członkowie Zespołu Badawczego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badania. W raporcie końcowym znajdą się uogólnione wyniki i wnioski, natomiast odpowiedzi poszczególnych osób nie będą w żaden sposób ujawniane. Jednocześnie wykonawca badania zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z obowiązującego prawa.

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś