Przejdź do treści głównej

Realizacja badania ewaluacyjnego


2021-12-21 09:12

Nowe badanie

Rozpoczęliśmy kolejne badanie pn. Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka.

Cel badania

Oceniamy dotychczasowe efekty wsparcia RPO WSL 2014-2020 dedykowanego projektom dotyczącym działalności badawczo-rozwojowej oraz otoczenia proinnowacyjnego przedsiębiorstw. Wyniki badania zostaną również wykorzystane do zaprojektowania wsparcia programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Wykonawca

Konsorcjum firm: EGO-Evaluation for Government Organizations S.C. (lider konsorcjum) oraz LB&E Sp. z o.o.

Realizacja

Przedstawiciele Wykonawcy badania, w okresie grudzień 2021-styczeń 2022, mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do beneficjentów projektów RPO WSL 2014-2020, beneficjentów PO IR z terenu województwa śląskiego oraz do ekspertów dziedzinowych.

Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Termin

Zakończenie badania zaplanowaliśmy na marzec 2022 r.

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś