Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przypominamy o trwającym konkursie z poddziałania 7.4.2 Outplacement (WUP)


2019-12-30 09:44

Przypominamy o trwającym konkursie z poddziałania 7.4.2. Outplacement. Dofinansowanie w tym konkursie można otrzymać na wsparcie projektów typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników m. in. zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa.

Wnioski w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19 można składać do 9 stycznia 2020 r.


Wnioskodawcy powinni pamiętać, że:

  • uczestnikiem projektu może być osoba zwolniona, przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy,
  • objęcie wsparciem osoby, której wygasła umowa o pracę na czas określony jest możliwe, gdy nie ma możliwości przedłużenia umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy,
  • wsparcie w projekcie musi być dopasowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz do potrzeb rynku pracy (obowiązkowy indywidualny plan działania),
  • uczestnik projektu musi mieć zapewnioną możliwość skorzystania ze ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych w celu, jak najszybszego powrotu na rynek pracy albo ze ścieżki dotacyjnej,
  • uczestnicy mogą być objęci wsparciem psychologicznym,
  • subsydiowane zatrudnienie może być realizowane wyłącznie przez powiatowy urząd pracy.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś