Przejdź do treści głównej

Gliwice, jak wiele innych miast, borykały się z problemem niedostatecznej liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. Dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dzielnicy Brzezinka udało się od podstaw wybudować nowy obiekt dla Przedszkola Miejskiego nr 43. Nowy budynek umożliwił przeniesienie do niego dzieci ze starego przedszkola i utworzenie nowej grupy przedszkolnej, co spowodowało wzrost liczby miejsc z 70 do 100 oraz rozpoczęcie realizacji projektu uzupełniającego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu
Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach

Nazwa beneficjenta
Gliwice – miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 6 980 073,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 181 312,03 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

O realizacji projektu zdecydował:

 • wzrost liczby mieszkańców dzielnicy (nowo powstające osiedle mieszkaniowe),
 • wzrost zatrudnienia w firmach znajdujących się w specjalnej strefie ekonomicznej zlokalizowanej w sąsiedztwie dzielnicy Brzezinka w Gliwicach,
 • zbyt mała liczba miejsc w istniejącym przedszkolu w stosunku do zgłaszanego zapotrzebowania,
 • brak możliwości zwiększenia liczby grup w ramach istniejącego budynku przedszkola oraz zły stan techniczny tego obiektu.

Co udało się zrealizować?

W wyniku realizacji projektu powstał nowoczesny budynek przedszkolny:

 • przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • z placem zabaw,
 • z możliwością utworzenia dodatkowych miejsc (ich liczba z 70 wzrosła do 100),
 • z salą sensoryczną o powierzchni ponad 80 m2, wyposażonej w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów, np.:
  – łóżko wodne,
  – mata wibracyjna,
  – lustro akrylowe,
  – ścieżki fakturowe,
  – kurtyna światłowodów,
  – projektor imitujący falowanie wody,
  – tarcze do projektora,
  – tablice manipulacyjne,
  – tor świetlno-dźwiękowy,
  – tunel lustrzany,
  – instalacje rozgwieżdżonego nieba,
  – wytwornica baniek mydlanych,
  – kolorowa drabina z głośnikami,
  – tapicerowany podest z kolumnami wodnymi,
  – zestaw światłowodów,
  – zestaw do aromaterapii,
  – kosmiczny rzutnik,
  – wąż wibrujący,
  – basen z podświetlanymi piłeczkami,
  – wirujący imitator deszczu,
  – wiszące zabawki,
  – podświetlany tapicerowany blat,
  – kolorowe szkła,
  – kolorowe kleksy,
  – klepsydra wodna,
  – klepsydra deszczowa,
  – magiczna różdżka,
  – silikonowe literki i cyferki,
  – wytwornica dymu z płynem,
  – fluorescencyjne dzwonki lustrzane na stojaku,
  – oraz gry (np. fakturowe domino) i zabawki sensoryczne (np. piłki i kule o rożnej fakturze).

Dodatkowo zwiększona została oferta edukacyjna oraz zakupione niezbędne zaplecze organizacyjno-techniczne, którego brakowało w poprzednim budynku.

Nowy obiekt dał również możliwość zrealizowania działań w ramach trwającego obecnie projektu pn. „Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Dzieci w wieku przedszkolnym (w tym nowo utworzona grupa 3 i 4-latków), rodzice oraz nauczyciele.

Jakie są główne korzyści projektu?

Udało się wybudować nowoczesne przedszkole, które wraz z sąsiadującą szkołą podstawową tworzą zespół jednostek oświatowych odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, oraz rozpocząć realizację projektu finansowanego z EFS, w ramach którego wdrażane są działania, których nie udałoby się przeprowadzić w poprzedniej siedzibie przedszkola.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś