Przejdź do treści głównej

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PŁN


2017-01-27 12:10

Aktualnie żaden z programów rewitalizacji gmin Subregionu Północnego nie znajduje się w „Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego”, prowadzonym przez IZ  RPO WSL 2014-2020, tym samym we wnioskach o dofinansowanie nie jest możliwe spełnienie kryterium związanego z obszarami rewitalizowanymi (szczegółowego kryterium dostępu nr 8).

Z uwagi na powyższe nabór wniosków w konkursie nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2017 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś