Przejdź do treści głównej

Zobacz również:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Wykaz ten jest prowadzony dla wszystkich pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji. Zatem znajdą się tu zarówno programy rewitalizacji ocenione przez IZ RPO WSL 2014-2020, jak i te, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu PO PT „Modelowa rewitalizacja miast” lub w ramach konkursu dotacji dla gmin województwa śląskiego na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji.

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy. Programy rewitalizacji zamieszczone zostaną w Wykazie według kolejności uzyskania pozytywnej oceny pod kątem spełnienia cech i elementów programu.
Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

 Lp.

Gmina                        
Tytuł programu rewitalizacji Data przyjęcia przez Radę Gminy
(dzień,miesiąc,rok), numer uchwały
Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WSL 2014-2020
(dzień,miesiąc,rok)
Data wpisania do wykazu
(dzień,miesiąc,rok)
Sposób weryfikacji
Link do programu rewitalizacji
1 Ruda Śląska Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 22-01-2015
Uchwała nr PR.0007.8.2015
16-03-2016 17-03-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program rewitalizacji - Ruda Śląska
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 (aktualizacja) 19-10-2017 Uchwała nr PR.0007.160.2017 07-11-2017 07-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 (aktualizacja)
2 Dąbrowa Górnicza Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja - 2016) 18-05-2016
Uchwała nr XVII/392/2016
27-04-2016 01-06-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program rewitalizacji - Dąbrowa Górnicza
3 Bielsko-Biała Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013) 21-06-2016
Uchwała nr XIX/368/2016

03-06-2016 07-07-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program rewitalizacji - Bielsko-Biała
4 Katowice

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022

29-06-2016
Uchwała nr XXVII/559/16
23-06-2016 18-07-2016

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Program rewitalizacji - Katowice
27-07-2017 Uchwała nr XLV/856/17 03-07-2017 11-08-2017

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Program rewitalizacji - Katowice
5 Rydułtowy

Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów - aktualizacja na lata 2015-2020

16-06-2016
Uchwała nr 21.211.2016
26-07-2016 03-08-2016

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji - Rydułtów
6 Mysłowice Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 - 2020+ 29-09-2016
Uchwała nr XXV/405/16
26-09-2016 13-10-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 – 2020+
Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 - 2020+ (aktualizacja) 28-09-2017 Uchwała nr XLII/648/17 06-09-2017 17-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 - 2020+ (aktualizacja)
7 Czeladź Gminny Program Rewtalizacji Miasta Czeladź  na lata 2016-2023 28-09-2016
Uchwała nr XXX/369/2016
08-07-2016 25-10-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewtalizacji Miasta Czeladź  na lata 2016-2023
8 Lipowa Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

25-05-2017
Uchwała nr XXXVII/250/17

29-05-2017 r. 29-05-2017 r. Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 r (aktualizacja)
12-12-2016
Uchwała nr XXXI/192/16
13-12-2016 13-12-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 r.
9 Wodzisław Śląski Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020 07-12-2016
Uchwała nr XXV/253/16
24-11-2016 20-12-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020
21-06-2017
Uchwała nrXXXII/327/17 
18-05-2017 23-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020
10 Orzesze Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022 12-12-2016
Uchwała nr XXVII/323/16
17-11-2016 20-12-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022
11 Zabrze Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 19-12-2016
Uchwała nr XXXV/372/16
28-11-2016 23-12-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023

18-12-2017
Uchwała nr LI/618/17

10-01-2018 10-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023
12 Siemianowice Śląskie Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022

27-04-2017
Uchwała nr
384/2017

09-05-2017 09-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022
19-12-2016,
26-01-2017
Uchwała nr 318/2016 oraz 337/2017


13-02-2017

13-02-2017
Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022 - nieaktualny
24-08-2017 Uchwała nr 429/2017 26-09-2017 26-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022
13 Łodygowice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łodygowice na lata 2017-2020 16-02-2017
Uchwała nr XXI/248/2017
13-02-2017 17-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łodygowice na lata 2017-2020
14 Sosnowiec Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016–2023 (aktualizacja)

16-02-2017
Uchwała nr 539/XLI/2017

31-01-2017 23-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016–2023 (aktualizacja)
15 Żarki Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023

27-02-2017
  Uchwała nr XXIX/218/2017

12-02-2017 27-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016-2023
16 Radlin Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022

27-02-2017
Uchwała nr
S.0007.020.2017

16-02-2017 27-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022
17 Jastrzębie-Zdrój Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

25-05-2017
Uchwała nr XII.78.2017

30-05-2017 30-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku (aktualizacja)

23-02-2017
Uchwała nr
IV.18.2017

03-02-2017 28-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

19-12-2017
Uchwała nr XXIII.210.2017

30-10-2017 22-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku
18 Koziegłowy Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku

23-02-2017
Uchwała nr 196/XXVIII/2017

22-02-2017 01-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku
19 Goczałkowice-Zdrój Program Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020

21-02-2017
Uchwała nr XXII/174/2017

23-12-2016 02-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020
20 Gliwice Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

09-02-2017
Uchwała nr XXIII/574/2017

28-02-2017 03-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

20-07-17
Uchwała nr XXIX/661/2017

10-08-2017 18-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

07-09-2017 Uchwała nr XXX/682/2017

29-09-2017 13-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023
21 Mikołów Lokalny Program Rewitalizacji  na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku

14-02-2017
Uchwała nr XXVI/584/2017

10-01-2017 09-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji  na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku

24-10-2017 Uchwała nr XXXV/687/2017

19-09-2017 09-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.
22 Zawiercie Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2014-2020

17-03-2017
Uchwała nr XXXVI/322/17

15-03-2017 22-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014-2020

29-11-2017 Uchwała nr XLVIII/453/17

06-10-2017 01-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2014-2020
23 Bytom Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

27-02-2017
Uchwała nr XXXVIII/487/17

17-03-2017 22-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+
24 Lędziny Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2017-2020

27-03-2017
Uchwała nr XXXVIII/295/17

23-03-2017 28-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2017-2020
25 Koniecpol Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023 24-04-2017
Uchwała nr
XL/274/17
21-04-2017 26-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023
28-03-2017
Uchwała nr XXXVIII/257/17
29-03-2017 29-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023 nieaktualny
26 Poraj Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017-2023 28-03-2017
Uchwała nr 274(XXXII)17
24-03-2017 29-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017-2023
27 Bieruń Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 29-03-2017
Uchwała nr
III/1/2017
29-03-2017 30-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020
28 Racibórz Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 26-10-2016
Uchwała nr XXII/297/2016
17-03-2017 30-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020
29 Kłobuck Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 21-03-2017
Uchwała nr 280/XXX/2017
15-03-2017 05-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
30 Żory Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku 30-03-2017
Uchwała nr 362/XXX/17
22-02-2017 06-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku
31 Radzionków Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków 30-03-2017
Uchwała nr XXXII/266/2017
20-03-2017 06-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków
32 Częstochowa Program Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 24-04-2017
Uchwała nr 548.XL.2017
20-04-2017 25-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023
33 Blachownia Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2023 26-04-2017
Uchwała nr 216/XXXVIII/2017
27-04-2017 27-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2023
34 Pyskowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2023 18-05-2017
Uchwała nr XXXV/265/2017
10-05-2017 22-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2023
35 Chorzów Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023 25-05-2017
Uchwała nr XXXVII/679/17
18-05-2017 25-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023
36 Ciasna Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023 29-05-2017
Uchwała nr XXXIII/230/2017
29-05-2017 30-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023 (aktualizacja) 25-10-2017 Uchwała nr XXXIX/260/2017 26-10-2017 26-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023 (aktualizacja)
37 Buczkowice Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice 31-05-2017
Uchwała nr XXIX/227/17
29-05-2017 05-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
38 Miasteczko Śląskie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku 09-06-2017
Uchwała nr XXIX/243/17
19-05-2017 13-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku
39 Tarnowskie Góry Miejski Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022 07-06-2017
Uchwała nr XXXVIII/404/2017
26-04-2017 13-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Miejski Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022
40 Krupski Młyn Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022 roku 30-05-2017
Uchwała nr XXX/221/17
24-04-2017 14-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022 roku
41 Sierwierz Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017-2023 22-06-2017
Uchwała nr XXVII/267/2017
24-04-2017 28-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017-2023
42 Toszek Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023 29-05-2017
Uchwała nr XXXIV/277/2017
23-06-2017 12-07-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023
43 Czechowice-Dziedzice Program Rewitalizacji
Gminy Czechowice-Dziedzice

27-06-2017
Uchwała nr XXXV/392/17

10-07-2017 14-07-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice
44 Ożarowice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ożarowic

16-05-2017
Uchwała nr XXIX/333/2017

24-04-2017 18-07-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ożarowice
45 Wisła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wisła do roku 2023

29-06-2017
Uchwała nr XXXI/408/2017

28-07-2017 31-07-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wisła do roku 2023
46 Czerwionka-Leszczyny Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

28-07-2017
Uchwała nr XXXVIII/425/17

29-06-2017 04-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
47 Dąbrowa Zielona Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2017-2025

04-08-2017
Uchwała nr XXXII/219/2017

27-07-2017 07-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2017-2025
48 Nędza Program Rewitalizacji
Gminy Nędza
na lata 2017 – 2023

25-07-2017 Uchwała nr LIV-305-2017

05-07-2017 03-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023
49 Zbrosławice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zbrosławice do 2022 roku 28-06-2017 Uchwała nr XXX/343/2017 03-04-2017 16-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zbrosławice do 2022 roku
50 Pszczyna Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 24-08-2017
Uchwała nr XXXVII/404/17
29-05-2017 05-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023
51 Knurów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 30-08-2017
Uchwała nr XXXVIII/519/17
12-07-2017 07-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
20-09-2017 Uchwała nr XXXIX/532/17 19-09-2017 28-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
52 Psary Lokalny Program Rewitalizacji 31-08-2017 Uchwała nr XXXII/368/2017 26-06-2017 13-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji
53 Jeleśnia Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jeleśnia na lata 2016–2025 30-08-2017 Uchwała nr XXXVIII/226/2017 25-08-2017 27-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jeleśnia na lata 2016–2025
54 Zebrzydowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2023 r. 31-08-2017 Uchwała nr XXVIII/285/17 02-08-2017 13-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2023 r.
55 Olsztyn Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn do roku 2022 07-09-2017 Uchwała nr XXII/246/17 21-07-2017 19-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn do roku 2022
56 Żywiec Program Rewitalizacji Miasta Żywca do 2022 31-08-2017 Uchwała nr XLII/305/2017 11-08-2017 22-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Miasta Żywca do 2022
57 Mierzęcice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice 27-09-2017 Uchwała nr XXXVII/264/2017 25-08-2017 02-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
58 Sośnicowice Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023 27-09-2017 Uchwała nr XXXIII/267/2017 01-08-2017 06-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023
59 Woźniki Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku 02-10-2017 Uchwała nr 279/XXIX/2017 03-08-2017 04-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku
60 Kornowac Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kornowac do roku 2023 21-09-2017 Uchwała nr XXIX.200.2017 28-08-2017 09-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kornowac do roku 2023
61 Chybie Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chybie na lata 2016-2023 26-09-2017 Uchwała nr XXIX/253/2017 15-09-2017 10-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chybie na lata 2016-2023
62 Bojszowy Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022 09-10-2017 Uchwała nr XXIX/190/2017 28-07-2017 13-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022
63 Ogrodzieniec Lokalny Program Rewitalizacji na lata
2017-2020 dla Gminy Ogrodzieniec
29-08-2017 Uchwała nr XLI/317/2017 28-07-2017 19-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji na lata
2017-2020 dla Gminy Ogrodzieniec
64 Kłomnice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku 24-10-2017 Uchwała nr 268.XXXVI.2017 16-10-2017 24-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku
65 Gierałtowice Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022 10-10-2017 Uchwała nr XXXVII/248/17 20-06-2017 24-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022
66 Ślemień Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022 roku 24-10-2017 Uchwała nr XLIV.246.2017 19-10-2017 25-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022 roku
67 Gaszowice Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023 25-10-2017 Uchwała nr OG-BR.0007.37.208.2017 17-10-2017 26-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023
68 Będzin Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023 18-10-2017 Uchwała nr XLII/352/2017 15-09-2017 31-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023
69 Pilchowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice na lata 2017-2023 26-10-2017 Uchwała nr XLII/331/17 13-10-2017 03-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice na lata 2017-2023
70 Krzanowice Program Rewitalizacji Gminy Krzanowice na lata 2017-2023 24-10-2017 Uchwała nr XXXI/191/2017 25-08-2017 06-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Krzanowice na lata 2017-2023
71 Szczyrk Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk 16-08-2017 Uchwała nr XLIII/266/2017 28-07-2017 06-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk
72 Czernichów Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 30-10-2017
Uchwała nr XXVIII/228/2017
26-09-2017 14-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023
73 Lelów Program Rewitalizacji Gminy Lelów do roku 2023 16-11-2017 Uchwała nr XXXVIII/330/2017 18-10-2017 22-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Lelów do roku 2023
74 Krzepice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023 16-11-2017 Uchwała nr 31.285.2017 13-09-2017 24-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023
75 Wojkowice Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojkowice na lata 2017-2023 23-10-2017 Uchwała nr XXXVIII.468.2017 02-10-2017 28-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojkowice na lata 2017-2023
76 Bobrowniki Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023 16-11-2017 Uchwała nr XXXIV/385/17 15-09-2017 08-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023
77 Tychy Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 30-11-2017 Uchwała nr XLII/701/17 07-11-2017 11-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023
78 Jejkowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice 23-10-2017 Uchwała nr XXIX/154/2017 25-07-2017 11-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice
79 Sławków Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2017 - 2020 12-12-2017 Uchwała nr XLIV/313/2017 24-11-2017 18-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2017 - 2020
80 Skoczów Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023 21-11-2017 Uchwała nr XXXV/392/2017 18-12-2017 18-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023
81 Rudnik Program Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2017-2023 25-10-2017 Uchwała nr XXX/208/2017 12-09-2017 20-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2017-2023
82 Rybnik Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku 14-12-2017 Uchwała nr 662/XLIII/2017 04-12-2017 22-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku

83 Świętochłowice Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku - aktualizacja 2016 19-12-2017 uchwała nr XLV/368/17 06-12-2017 21-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT)

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku - aktualizacja 2016

84 Istebna Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Istebna do roku 2023 14.12.2017 uchwała nr XXXV/290/2017 07-12-2017 03-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Istebna do roku 2023

85 Kochanowice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kochanowice na lata 2017-2022 29-11-2017 uchwała nr XXX/244/17 20-10-2017 06-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kochanowice na lata 2017-2022

86 Węgierska Górka Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Węgierska Górka na lata 2017-2023 28-12-2017 uchwała nr XXV/262/2017 04-01-2018 04-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Węgierska Górka na lata 2017-2023
87 Cieszyn Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 26-10-2017 uchwała nr XXXVIII/367/17 05-01-2018 05-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026
88 Lubomia Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubomia na lata 2016-2022 28-12-2018 uchwała nr XLII/270/2017 30-11-2017 04-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubomia na lata 2016-2022
89 Ustroń Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubomia na lata 2016-2022 12-12-2017 uchwała nr XXXIII/403/2017 12-12-2017 08-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubomia na lata 2016-2022
90 Miedźna Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedźna na lata 2017-2023 28-12-2017 uchwała nr XLIV/257/2017 24-11-2017 10-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedźna na lata 2017-2023
91 Pszów Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016-2023 29-12-2017 uchwała nr XXXV/262/2017 11-11-2017 12-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016-2023
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś