Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

W sołectwach Pierściec i Kowale zidentyfikowano problem ograniczonej liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków, bariera geograficzna w dostępie do placówek edukacji przedszkolnej oraz wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie sołectw w ostatnich 3 latach spowodowały, że placówka w Pierśćcu wymagała natychmiastowej przebudowy w celu zapewnienia większej liczby miejsc. W działaniu tym nieocenione okazało się wsparcie udzielone gminie Skoczów z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu
Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia

Nazwa beneficjenta
Gmina Skoczów

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT

Finanse
Wartość projektu: 3 758 296,01 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 686 465,33 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Przed przebudową budynek przedszkola w Pierśćcu posiadał 2 niefunkcjonalne sale, z których jedna była pomieszczeniem przechodnim. Przestrzeń drugiej ograniczona była układem konstrukcyjnym i słupem usytuowanym pośrodku sali. Zaplecze kuchenne nie było dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów, brak było wystarczającej liczby toalet dla dzieci.

Sołectwo Pierściec i Kowale to obszar wiejski gminy Skoczów. W edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich głównym problemem jest konieczność dowozu dziecka do przedszkola. Niezwykle ważne jest zapewnienie edukacji na tym poziomie w środowisku zamieszkania. Ponadto w obu sołectwach w ostatnich latach wzrosła liczba najmłodszych dzieci. Mały metraż i związana z tym dostępność miejsc w salach powodowała, że spora grupa dzieci nie była objęta edukacją przedszkolną.

Co udało się zrealizować?

Dzięki przebudowie zamiast 2 niefunkcjonalnych sal przedszkolnych powstały 3 sale z odrębnymi wejściami z ogólnodostępnego korytarza. Przy każdej sali stworzono sanitariat dla dzieci oraz magazynek na leżaki. W budynku zaprojektowano:

  • pełne zaplecze kuchenne,
  • gabinet logopedyczny,
  • szatnie,
  • sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami,
  • platformę przyschodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto przy budynku wykonano instalację solarną oraz system fotowoltaiczny, a także stworzono nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Teren został ogrodzony, została posadzona zieleń i ustawiono ławki. Zakupione zostało również niezbędne wyposażenie sal, szatni oraz kuchni.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice. Stworzono nowy oddział (25 miejsc) dla dzieci w wieku 3-4 lat.

Jakie są główne korzyści projektu?

Powstanie nowoczesnego i funkcjonalnego przedszkola, dzięki któremu wzrosła liczba miejsc przedszkolnych na obszarze sołectw Pierściec i Kowale.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś